Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Други ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 22500.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 256 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • ул. "Екзарх Йосиф" № 4

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.518.30 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка тридесет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес, последно изменение със Заповед КД-14-07-247/15.09.2009г. на Началника на СГКК – Габрово с адрес гр. Габрово, ул. „Екзарх Йосиф“ № 4 /четири/ с площ 2 916 /две хиляди деветстотин и шестнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 4047 /четири хиляди и четиридесет и седем/, квартал: 169 /сто шестдесет и девет/, при съседи: имот с идентификатор 14218.518.545, имот с идентификатор 14218.518.544, имот с идентификатор 14218.518.588, имот с идентификатор 14218.511.217, заедно със сградите, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 14218.518.30.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка тридесет точка едно/ със застроена площ 169 /сто шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи 2 /два/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, заедно със СГРАДА с идентификатор 14218.518.30.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка тридесет точка две/ със застроена площ 87 /осемдесет и седем/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД. Описание по нотариален акт: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4047 /четири хиляди четиридесет и седем/ от квартал 169 /сто шестдесет и девет/ по плана на гр. Габрово, част 45 /четиридесет и пета/, ул. „Екзарх Йосиф” № 4 /четири/, с площ 2 990 /две хиляди деветстотин и деветдесет/ кв.м., при граници: ул. с О.Т. 1725-1726-1729-1730-1731-1731а-1731б-1731в-1731г, ПИ без номер и стълбище/пешеходна улица/,за който ПИ е отреден Урегулиран Поземлен Имот /УПИ/І–4047 /едно римско тире четири хиляди четиридесет и седем/ от квартал 169 /сто шестдесет и девет/ по плана на гр. Габрово – ЦГЧ, част 45 /четиридесет и пет/ и част от него попада в УПИ Х /десет римско/ – отреден за трафопост и терен за озеленяване, заедно с построените в него: ФАБРИЧНА ПОСТРОЙКА със застроена площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м., ПРИСТРОЙКА /склад/ със застроена площ 44 /четиридесет и четири/ кв.м., НАВЕС към пристройката с площ 15 /петнадесет/ кв.м. и СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ със застроена площ 15 /петнадесет/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 500 (двадесет и две хиляди и петстотин) леваОще Други за продажба в ГАБРОВО

Други ГАБРОВО- 22500.00лв.
Други ГАБРОВО- 14850.00лв.
Други ГАБРОВО- 544000.00лв.
Други ГАБРОВО- 30000.00лв.
Други ГАБРОВО- 99000.00лв.
1.1837439537048