Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в Казашко Фабрика в Казашко Търговски имот в Казашко Тристаен апартамент в Казашко Стая в Казашко Склад в Казашко Производствен имот в Казашко Парцел в Казашко Паркомясто в Казашко Офис в Казашко Многостаен апартамент в Казашко Мезонет в Казашко Магазин в Казашко Къща в Казашко Земеделски имот в Казашко Земеделска земя в Казашко Заведение в Казашко Жилищна сграда в Казашко Етаж от къща в Казашко Едностаен апартамент в Казашко Други в Казашко Двустаен апартамент в Казашко Гараж в Казашко Газстанция в Казашко Вила в Казашко Бензиностанция в Казашко Ателие, Таван в Казашко Автомивка в Казашко

Други Казашко

 • Начална цена
 • 320652.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 960 кв.м.

 • Срок:
 • 14.02.2018 до 14.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-15

 • Адрес:
 • с. Казашко, ул. Габъра №14

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ДВОРНО МЯСТО цялото с площ по нотариален акт 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м., а по скица 971 (деветстотин седемдесет и един) кв.м., с идентификатор съгласно скица - 35211.501.7 (три пет две едно едно точка пет нула едно точка седем), намиращо се в.Казашко, община Варна, обл. Варна, с адрес на поземления имот съгласно скица п.к. 9025, ул. Габър №14 (по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/30.01.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: 18-6676-22.08.2016г./22.08.2016г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА), начин на трайно ползване съгласно скица - ниско застрояване (до 10 м), съставляващо УПИ № III-593 (петстотин деветдесет и три) в кв.9 (девет) по плана на селото при граници съгласно нотариален акт: улица Габър, УПИ № II-594, УПИ IV-592, а съгласно скица: 35211.501.251, 35211.501.8, 35211.10.17, 35211.10.18. 35211.10.19, 35211.501.6, ведно с построенaтa РАБОТИЛНИЦА за преработка на миди, с идентификатор съгласно скица 35211.501.7.2 (три пет две едно едно точка пет нула едно точка седем точка две), на два етажа, със застроена площ съгласно нотариален акт 106 (сто и шест) кв.м. и РЗП 120 (сто и двадесет) кв.м., а съгласно скица застроена площ 113 (сто и тринадесет) кв.м. състояща се на първия етаж от работилница, включваща автоклавно, места за пълнене на консерви и умивалня, бойлерно, склад амбалаж, и склад готова продукция, на втория етаж - битовка, баня, тоалетна, умивалня, склад, канцелария и тераса, с предназначение съгласно скица - селскостопанска сграда, както и всички подобрения и приращения в имота, както и ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в с.Казашко, община Варна, обл. Варна (по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/30.01.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: 18-6676-22.08.2016г./22.08.2016г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА), съгласно скица п.к. 9025, ул. Габър №14, РЗП съгласно нотариален акт - 212 (двеста и дванадесет) кв.м., а съгласно скица 222 (двеста двадесет и два) кв.м. и с идентификатор 35211.501.7.3 (три пет две едно едно точка пет нула едно точка седем точка три), като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 35211.501.7 (три пет две едно едно точка пет нула едно точка седем), съгласно скица - на два етажа, с предназначение - жилищна сграда-еднофамилна.Още Други за продажба в Казашко

Други Казашко- 320652.00лв.
Други Казашко- 286926.00лв.
Други Казашко- 358657.50лв.
Други Казашко- 18750.00лв.
Други Казашко- 339188.20лв.
0.008357048034668