Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в РАЗГРАД Фабрика в РАЗГРАД Търговски имот в РАЗГРАД Тристаен апартамент в РАЗГРАД Стая в РАЗГРАД Склад в РАЗГРАД Производствен имот в РАЗГРАД Парцел в РАЗГРАД Паркомясто в РАЗГРАД Офис в РАЗГРАД Многостаен апартамент в РАЗГРАД Мезонет в РАЗГРАД Магазин в РАЗГРАД Къща в РАЗГРАД Земеделски имот в РАЗГРАД Земеделска земя в РАЗГРАД Заведение в РАЗГРАД Жилищна сграда в РАЗГРАД Етаж от къща в РАЗГРАД Едностаен апартамент в РАЗГРАД Други в РАЗГРАД Двустаен апартамент в РАЗГРАД Гараж в РАЗГРАД Газстанция в РАЗГРАД Вила в РАЗГРАД Бензиностанция в РАЗГРАД Ателие, Таван в РАЗГРАД Автомивка в РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

 • Начална цена
 • 104720.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 5446 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на сграда с предназначение: производствен, складов обект с разгъната застроена площ от 2000.00 квадратни метра с максимална етажност до 3 /три/ етажа, учредено с Договор №631 от 22.12.2014 г., сключен между ГРИГАРД ЕООД C ЕИК 131031614 и Община – Разград и вписан в Служба по вписванията – Разград с вх.рег.№ 7040 от 23.12.2014 г., акт № 92, т.24, дело 4570/2014 г., върху имот – частна общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 892 от 20.01.2011 г. с идентификатор 61710.505.7230 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка седем хиляди двеста и тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, одобрени със заповед №РД -18-37/10.03.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-17-341/30.11.2010 на началника на СГКК – Разград, с площ на имота: 5466.00 /пет хиляди четиристотин шестдесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект с адрес: гр.Разград, ул. Конверсия № 1 /едно/, при граници и съседи: имоти с № 61710.505.7231, 61710.505.7246 и 61710.505.7244. с начална цена: 104 720.00 лв.Още Други за продажба в РАЗГРАД

Други РАЗГРАД- 97065.00лв.
Други РАЗГРАД- 54200.00лв.
Други РАЗГРАД- 37000.00лв.
Други РАЗГРАД- 104720.00лв.
Други РАЗГРАД- 104720.00лв.
0.28678202629089