Многостаен апартамент ХАСКОВО Заведение СМОЛЯН Земеделска земя Клокотница Офис СМОЛЯН Търговски имот Летница Къща Николово Други ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Парцел Пампорово Парцел Пампорово Парцел Пампорово Парцел Пампорово Производствен имот ХАСКОВО Парцел Драгиново Парцел Пампорово Хотел Пампорово Парцел ХАСКОВО Етаж от къща Орехово Къща Минерални бани Производствен имот Гешаново Други МОНТАНА Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Други ВАРНА

 • Начална цена
 • 104000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 76 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Станимира Костова - Данова

 • Телефон:
 • 052 630140

 • Email:
 • sis_718@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

Самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.497.1.16 /едно нула три пет точка две пет шест три точка четири девет седем точка едно точка едно шест/, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, район Приморски, м.Свети Никола, ет.4 /четири/, ап.16 /шестнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г./14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед : няма издадена заповед за изменение в КККР, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.497, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, Апартамент, брой нива на обекта : 1 /едно/, Посочена в документа площ: 76,36кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж - 10135.2563.497.1.15, 10135.2563.497.1.17, под обекта - 10135.2563.497.1.10, над обекта - 10135.2563.497.1.20, 10135.2563.497.1.21, стар идентификатор : няма. 69,70 кв.м /шестдесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/ идеални части от недвижим имот с идентификатор 10135.2563.497 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка четири девет седем/, находящ се в гр.Варна, район Приморски, м.Свети Никола, бул.Княз Борис I, № 137 /сто тридесет и седем/, целият с площ от 828 кв.м /осемстотин двадесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план : 146 /сто четиридесет и шест/, квартал : 47 /четиридесет и седем/, парцел : XIV /четиринадесет римско/, при съседи : 10135.2563.710, 10135.2563.538, 10135.2563.499, 10135.2563.1793, 10135.2563.1777, 10135.2563.711Още Други за продажба в ВАРНА

Други ВАРНА- 104000.00лв.
Други ВАРНА- 18090.20лв.
Други ВАРНА- 162645.85лв.
Други ВАРНА- 9000.00лв.
Други ВАРНА- 54000.00лв.
0.42171406745911