Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Парцел Топола Парцел Топола Склад ПЛОВДИВ Земеделска земя Емона Офис ВАРНА Парцел Топола Хотел в Св. Св. Константин и Елена Фабрика в Св. Св. Константин и Елена Търговски имот в Св. Св. Константин и Елена Тристаен апартамент в Св. Св. Константин и Елена Стая в Св. Св. Константин и Елена Склад в Св. Св. Константин и Елена Производствен имот в Св. Св. Константин и Елена Парцел в Св. Св. Константин и Елена Паркомясто в Св. Св. Константин и Елена Офис в Св. Св. Константин и Елена Многостаен апартамент в Св. Св. Константин и Елена Мезонет в Св. Св. Константин и Елена Магазин в Св. Св. Константин и Елена Къща в Св. Св. Константин и Елена Земеделски имот в Св. Св. Константин и Елена Земеделска земя в Св. Св. Константин и Елена Заведение в Св. Св. Константин и Елена Жилищна сграда в Св. Св. Константин и Елена Етаж от къща в Св. Св. Константин и Елена Едностаен апартамент в Св. Св. Константин и Елена Други в Св. Св. Константин и Елена Двустаен апартамент в Св. Св. Константин и Елена Гараж в Св. Св. Константин и Елена Газстанция в Св. Св. Константин и Елена Вила в Св. Св. Константин и Елена Бензиностанция в Св. Св. Константин и Елена Ателие, Таван в Св. Св. Константин и Елена Автомивка в Св. Св. Константин и Елена

Други Св. Св. Константин и Елена

 • Начална цена
 • 438750.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 1479 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Станимира Костова - Данова

 • Телефон:
 • 052 630140

 • Email:
 • sis_718@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

БАСЕЙН, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор на обекта 10135.2570.12.6.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се на 1 (първи) етаж, предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), който самостоятелен обект е със застроена площ от 577.36 кв. метра /изчислена съгласно действащото българско законодателство/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 10135.2570.12.6.138, 10135.2570.12.6.136, под обекта: няма, над обекта: 10135.2570.12.6.140; 10135.2570.12.6.142, 10135.2570.12.6.143, , ведно с 2,52622 % ид. части от правото на строеж върху терена, в който е построена сградата, ведно с 2.52622 % ид. части от общите части на сградата, на които съответстват 86,9156 (осемдесет и шест цяло девет хиляди сто петдесет шест десетохилядни) кв. метра идеални части от общите части на сградата. намиращ се в жилищен комплекс ПОРТ ПАЛАС, представляващ завършена сграда, която е въведена в експлоатация, построен понастоящем в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.12, с площ съгласно акт: 4 500 кв. метра и площ съгласно скица от 4 499 кв.м, при граници за поземления имот: 10135.2570.13, 10135.2570.15, 10135.2576.1, 10135.2570.87 и 10135.2570.14, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008Г., с адрес на поземления имот: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена (част от урегулиран поземлен имот с номер УПИ I -118 , 119 в кв.1 по плана на гр.Варна, КК "Св.Св. Константин и Елена" (КК "Слънчев ден")) община Варна, област Варна, България. БАСЕЙНЪТ представлява самостоятелен обект и се намира в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.12, с адрес на имота: гр. Варна, КК Св. Св. Константин и Елена, ет. 1 (едно), обект басейн. БАСЕЙН, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор на обекта 10135.2570.12.6.140 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 92/14.10.2008 на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се на 2 (втори) етаж, предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), който обект е със застроена площ от 456,7 кв.м. /изчислена съгласно действащото българско законодателство/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2570.12.6.142, 10135.2570.12.6.143, 10135.2570.12.6.141; под обекта:10135.2570.12.6.137, 10135.2570.12.6.138, над обекта: 10135.2570.12.6.144, 10135.2570.12.6.10, 10135.2570.12.6.11, 10135.2570.12.6.12, 10135.2570.12.6.13, 10135.2570.12.6.14, ведно с 1,998276% ид. части от правото на строеж върху върху терена, в който е построена сградата, и ведно с 1,99828% ид. части от общите части на сградата, на които съответстват 68,75148 кв. метра идеални части от общите части на сградата, намиращ се в жилищен комплекс ПОРТ ПАЛАС, представляващ завършена сграда, която е въведена в експлоатация, построен понастоящем в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.12 , с площ съгласно акт: 4 500 кв. метра и площ съгласно скица от 4 499 кв.м, при граници за поземления имот: 10135.2570.13, 10135.2570.15, 10135.2576.1, 10135.2570.87 и 10135.2570.14, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008Г., с адрес на поземления имот: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена (част от урегулиран поземлен имот с номер УПИ I -118 , 119 в кв.1 по плана на гр.Варна, КК "Св.Св. Константин и Елена" (КК "Слънчев ден") община Варна, област Варна, България). Басейнът представлява самостоятелен обект и се намира в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.12, с адрес на имота: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ет. 2 (две), обект басейн.; БАЛНЕОЛОГИЯ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор на обекта 10135.2570.12.6.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-92/14.10.2008 на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се на 2 (втори) етаж, предназначение на самостояелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1(едно), който самостоятелен обект е със застроена площ от 445кв. метра /изчислена съгласно действащото българско законодателство/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2570.12.6.140, 10135.2570.12.6.143, под обекта: 10135.2570.12.6.137, над обекта: 10135.2570.12.6.10, 10135.2570.12.6.9, 10135.2570.12.6.8, 10135.2570.12.6.7, ведно с 1,947083 % ид. части от правото на строеж върху мястото терена, в който е построена сградата, и ведно с 1,94708% ид. части от общите части на сградата, на които съответстват 66,990166 кв. метра идеални части от общите части на сградата, намиращ се в жилищен комплекс ПОРТ ПАЛАС, представляващ завършена сграда, която е въведена в експлоатация, построен понастоящем в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.12, с площ съгласно акт: 4 500 кв. метра и площ съгласно скица от 4 499 кв.м, при граници за поземления имот: 10135.2570.13, 10135.2570.15, 10135.2576.1, 10135.2570.87 и 10135.2570.14, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008Г., с адрес на поземления имот: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена (част от урегулиран поземлен имот с номер УПИ I -118 , 119 в кв.1 по плана на гр.Варна, КК "Св.Св. Константин и Елена" (КК "Слънчев ден") община Варна, област Варна, България). БАЛНЕОЛОГИЯТА представлява самостоятелен обект и се намира в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.12, с адрес на имота: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ет. 2 (втори), обект балнеология.; МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БАСЕИН; МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ ПАРНА БАНЯ; Съгласно техническа експертиза, приложена по делото следва гореописаните имоти и движими вещи, като трайно прикрепени да се продават само заедно при общо определена цена.Още Други за продажба в Св. Св. Константин и Елена

Други Св. Св. Константин и Елена- 438750.00лв.
Други Св. Св. Константин и Елена- 87750.00лв.
Други Св. Св. Константин и Елена- 158625.00лв.
Други Св. Св. Константин и Елена- 236250.00лв.
Други Св. Св. Константин и Елена- 824982.40лв.
0.017287015914917