Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в Св. Св. Константин и Елена Фабрика в Св. Св. Константин и Елена Търговски имот в Св. Св. Константин и Елена Тристаен апартамент в Св. Св. Константин и Елена Стая в Св. Св. Константин и Елена Склад в Св. Св. Константин и Елена Производствен имот в Св. Св. Константин и Елена Парцел в Св. Св. Константин и Елена Паркомясто в Св. Св. Константин и Елена Офис в Св. Св. Константин и Елена Многостаен апартамент в Св. Св. Константин и Елена Мезонет в Св. Св. Константин и Елена Магазин в Св. Св. Константин и Елена Къща в Св. Св. Константин и Елена Земеделски имот в Св. Св. Константин и Елена Земеделска земя в Св. Св. Константин и Елена Заведение в Св. Св. Константин и Елена Жилищна сграда в Св. Св. Константин и Елена Етаж от къща в Св. Св. Константин и Елена Едностаен апартамент в Св. Св. Константин и Елена Други в Св. Св. Константин и Елена Двустаен апартамент в Св. Св. Константин и Елена Гараж в Св. Св. Константин и Елена Газстанция в Св. Св. Константин и Елена Вила в Св. Св. Константин и Елена Бензиностанция в Св. Св. Константин и Елена Ателие, Таван в Св. Св. Константин и Елена Автомивка в Св. Св. Константин и Елена

Други Св. Св. Константин и Елена

 • Начална цена
 • 158625.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 787 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Станимира Костова - Данова

 • Телефон:
 • 052 630140

 • Email:
 • sis_718@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ, представляващи самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 10135.2570.12.6.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 на Изпълнителен директор на АГКК, находящи се на 1 (първи) етаж, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), който самостоятелен обект е със застроена площ от 786,79 кв.метра /изчислена съгласно действащото българско законодателство/, при съседни самостоятелни обекти в сградата за обекта: на същияетаж - 10135.2570.12.6.136, 10135.2570.12.6.137, под обекта: няма, над обекта: 10135.2570.12.6.141, 10135.2570.12.6.143, 10135.2570.12.6.139, ведно с 3,442574 % идеални части от правото на строеж върху терена, в който е построена сградата, и ведно с 3,44257% ид. части от общите части на сграда, на които съответстват 118,44313 кв. метра идеални части от общите части на сградата, намиращ се в жилищен комплекс ПОРТ ПАЛАС, представляващ завършена сграда, която е въведена в експлоатация, построен понастоящем в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.12, с площ съгласно акт: 4 500 кв. метра и площ съгласно скица от 4 499 кв.м, при граници за поземления имот: 10135.2570.13, 10135.2570.15 , 10135.2576.1, 10135.2570.87 и 10135.2570.14, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008Г., с адрес на поземления имот: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена (част от урегулиран поземлен имот с номер УПИ I (едно римско) -118 (сто и осемнадесет), 119 (сто и деветнадесет) в кв.1 (едно) по плана на гр.Варна, КК "Св.Св. Константин и Елена" (КК "Слънчев ден") община Варна, област Варна, България). Техническите помещения представляват самостоятелен обект и се намират в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.12 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и седемдесет, точка, дванадесет), с адрес на имота: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ет. 1 (едно), обект: Технически помещения.Още Други за продажба в Св. Св. Константин и Елена

Други Св. Св. Константин и Елена- 438750.00лв.
Други Св. Св. Константин и Елена- 87750.00лв.
Други Св. Св. Константин и Елена- 158625.00лв.
Други Св. Св. Константин и Елена- 236250.00лв.
Други Св. Св. Константин и Елена- 824982.40лв.
0.013478994369507