Други в Български извор за 9320.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Български извор > Други

Други в Български извор

Допълнителна информация

  Начална цена: 9320.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 23 кв.м.
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване: 2018-02-26
  Адрес: с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Български извор
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Летница, с площ от 2 427 кв. м. /две хиляди четиристотин двадесет и седем кв. м./, съставляващ УПИ парцел VI /шест/, в квартал 89 /осемдесет и десет/, при граници: север – УПИ V, кв. 89, изто ...