Други в Летница за 36320.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Летница > Други

Други в Летница

Допълнителна информация

  Начална цена: 36320.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 1200 кв.м.
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване: 2018-02-26
  Адрес: гр. Летница, ул. "Шипка"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Летница
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Летница, с площ от 3 715 кв. м. /три хиляди седемстотин и петнадесет кв. м./, съставляващ УПИ парцел VIII /осем/, в квартал 89 /осемдесет и девет/, при граници и съседи: север – УПИ III и IV ...