Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в Иречеково Фабрика в Иречеково Търговски имот в Иречеково Тристаен апартамент в Иречеково Стая в Иречеково Склад в Иречеково Производствен имот в Иречеково Парцел в Иречеково Паркомясто в Иречеково Офис в Иречеково Многостаен апартамент в Иречеково Мезонет в Иречеково Магазин в Иречеково Къща в Иречеково Земеделски имот в Иречеково Земеделска земя в Иречеково Заведение в Иречеково Жилищна сграда в Иречеково Етаж от къща в Иречеково Едностаен апартамент в Иречеково Други в Иречеково Двустаен апартамент в Иречеково Гараж в Иречеково Газстанция в Иречеково Вила в Иречеково Бензиностанция в Иречеково Ателие, Таван в Иречеково Автомивка в Иречеково

Други Иречеково

 • Начална цена
 • 5184.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 1500 кв.м.

 • Срок:
 • 15.02.2018 до 15.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-16

 • Адрес:
 • Поземлен имот IV-2 с площ 1500квм в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 15.02.2018г.до 15.03.2018г. ще се проведе НОВА ВТОРА публична продан по изп. дело №.20098780400409, в сградата на РС-Ямбол, като на 16.03.2018г в 9.00ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на ОББ"АД-София, а именно: Поземлен имот II-2 с площ 1080 кв.м. в кв.30 по плана на с.Иречеково, обл. Ямболска, при граници:улица,ПИ III-2,ПИ IV-2,ПИ Х11-7,ПИ ХIII-8,ПИ I-1 - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер на 2 592 лв. /две хиляди петстотин деветдесет и два лв/. Поземлен имот III-2 с площ 980 кв.м. в кв.ЗО по плана на с.Иречеково обл.Ямболска,при граници:улица,ПИ II-2,ПИ IV-2 - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер 2 592 лв. /две хиляди петстотин деветдесет и два лв/. Поземлен имот IV-2 с площ 1500квм в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм,при граници:улица,ПИ V-3,ПИ XI-6,ПИ XI1-7,ПИ II-2,ПИ III-2-Цената,от която ще започне проданта, съгл. ч.л. 468 ГПК е в размер на 5 184 лв. /пет хиляди сто осемдесет и четири лева/. Имотът е собственост на Иван Василев Атанасов и Динка Демирева Атанасова,за него е учредена ипотека и наложена възбрана в полза на взискателя. Книжата за проданта се намират в стая 108 на Районен съд-Ямбол и в кантората на ЧСИ. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-15.03.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 04.01.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Други за продажба в Иречеково

Други Иречеково- 5184.00лв.
Други Иречеково- 5760.00лв.
Други Иречеково- 5760.00лв.
Други Иречеково- 2880.00лв.
Други Иречеково- 2880.00лв.
0.20130610466003