Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 385370.88 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 5384 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:
 • кв. Голиш

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.526.556 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, петстотин петдесет и шест) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 65/30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), кв.“Голиш“, с площ от 5 384 кв. м (пет хиляди триста осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 41 (четиридесет и едно), при съседи: 68850.526.554, 68850.526.555, 68850.526.1577 и 68850.526.1568, ведно с построените в имота сгради, а именно: 1. Сграда 68850.526.556.1 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, петстотин петдесет и шест, точка, едно), застроена площ от 189 кв. м. (сто осемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: промишлена сграда – в застроената площ на сградата се съдържат три помещения, едно от които е със санитарен възел; 2. Сграда 68850.526.556.2 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, петстотин петдесет и шест, точка, две), застроена площ от 60 кв. м. (шестдесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: промишлена сграда; 3. Сграда 68850.526.556.3 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, петстотин петдесет и шест, точка, три), застроена площ от 49 кв. м. (четиридесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: административна делова сграда – в застроената площ на сградата се съдържат две помещения и санитарен възел; 4. Сграда 68850.526.556.4 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, петстотин петдесет и шест, точка, четири), застроена площ от 13 кв. м. (тринадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: промишлена сграда. В югоизточната част на сградата е изградено барбекю; Подобрения в двора: Масивна ограда – бетонова основа с ЛТ ламарина; Алеи с мозаечни плочи; Бетонова настилка; Противопожарен водоем – басейн; Два броя ламаринени гаражни клетки; Беседка – метална, покрита с ондулин; От източната част на беседката е изграден навес от метални ферми и колони с ПВЦ покритие; Входна метална декоративна врата; Пред сграда с идентификатор № 68850.526.556.1 е изграден декоративен шадраван с керамична фигура; Декоративни насаждения;Още Други за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА- 385370.88лв.
Други СТАРА ЗАГОРА- 509778.00лв.
Други СТАРА ЗАГОРА- 82500.00лв.
Други СТАРА ЗАГОРА- 140100.00лв.
Други СТАРА ЗАГОРА- 213579.00лв.
0.17671704292297