Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Стралджа Фабрика в Стралджа Търговски имот в Стралджа Тристаен апартамент в Стралджа Стая в Стралджа Склад в Стралджа Производствен имот в Стралджа Парцел в Стралджа Паркомясто в Стралджа Офис в Стралджа Многостаен апартамент в Стралджа Мезонет в Стралджа Магазин в Стралджа Къща в Стралджа Земеделски имот в Стралджа Земеделска земя в Стралджа Заведение в Стралджа Жилищна сграда в Стралджа Етаж от къща в Стралджа Едностаен апартамент в Стралджа Други в Стралджа Двустаен апартамент в Стралджа Гараж в Стралджа Газстанция в Стралджа Вила в Стралджа Бензиностанция в Стралджа Ателие, Таван в Стралджа Автомивка в Стралджа

Други Стралджа

 • Начална цена
 • 23040.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 2276 кв.м.

 • Срок:
 • 01.02.2018 до 01.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-02

 • Адрес:
 • гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 01.02.2018г.-до 01.03.2018г ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20158780400173, като в сградата на ЯРС на 02.03.2018г в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69660.501.1326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39 с площ от 2276 кв.м., заедно с построените в имота сгради, а именно: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с площ от 39 кв.м., брой етажи-1, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв.м., брой етажи-1, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 110 кв.м., брой етажи-2, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 3 кв.м., брой етажи-1, ГАРАЖ с площ от 24 кв.м., брой етажи-1- Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер на 23 040 лв. /двадесет и три хиляди и четиридесет лева лева/. Имотът е собственост на Георги Жеков Митев, учредена е ипотека в размер на 40 000 лева, ведно със лихви, такси, разноски в полза на взискателя, наложена е възбрана в полза на взискателя. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-01.03.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 02.01.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Други за продажба в Стралджа

Други Стралджа- 34000.00лв.
Други Стралджа- 123831.00лв.
Други Стралджа- 23040.00лв.
Други Стралджа- 137590.00лв.
Други Стралджа- 22620.00лв.
0.026300191879272