Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 698593.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 4287 кв.м.

 • Срок:
 • 05.01.2018 до 05.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-06

 • Адрес:
 • МЕСТНОСТ КАРАНДИЛА

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

СГРАДА с идф.№ 67338.303.158.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и три точка сто петдесет и осем точка едно/, по кадастралната карта одобрена със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед: КД-14-20-27/01.02.2010г. на началника на СГКК – Сливен, със застроена площ 379,00 кв.м. /триста седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 5 /пет/, предназначение: курортна, туристическа сграда, построена в поземлен имот с идф.№ 67338.303.158 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и три точка сто петдесет и осем/, в м."Карандила", гр.Сливен, с площ 4287,00 кв.м. /четири хиляди двеста осемдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум, стар идентификатор 0.159 /нула сто петдесет и девет/, при съседи: поземлен имот с идф.№ 67338.303.75 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка триста и три точка седемдесет и пет/, която сграда представлява по предходен документ за собственост Почивна станция на четири етажа със застроена площ 244,39 кв.м. /двеста четиридесет и четири цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/ и РЗП 970,00 кв.м. /деветстотин и седемдесет квадратни метра/, построена с учредено право на строеж със Заповед 199/21.03.1989г. на Агенция "Горско стопанство и горска промишленост" в държавен горски фонд, представляващ имот № 000159 /сто петдесет и девет/, целият с площ 4,287 дка /четири декара двеста осемдесет и седем квадратни метра/, отдел 641 А /шестстотин четиридесет и едно А/, имотът е образуван от имот 000031 /тридесет и едно/, ВЕДНО С ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ КЪМ ТАЗИ СГРАДА, подробно описани в протокола за опис, респективно списък от заключението на вещо лице, както И ВЕДНО С ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДАТА, представляващи обзавеждане и оборудване за санаториум, подробно описани в протокола за опис, респективно в списък към заключението на вещо лице.Още Други за продажба в СЛИВЕН

Други СЛИВЕН- 698593.00лв.
Други СЛИВЕН- 13500.00лв.
Други СЛИВЕН- 236250.00лв.
Други СЛИВЕН- 1500.00лв.
Други СЛИВЕН- 102300.00лв.
0.13819885253906