Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в Банско Фабрика в Банско Търговски имот в Банско Тристаен апартамент в Банско Стая в Банско Склад в Банско Производствен имот в Банско Парцел в Банско Паркомясто в Банско Офис в Банско Многостаен апартамент в Банско Мезонет в Банско Магазин в Банско Къща в Банско Земеделски имот в Банско Земеделска земя в Банско Заведение в Банско Жилищна сграда в Банско Етаж от къща в Банско Едностаен апартамент в Банско Други в Банско Двустаен апартамент в Банско Гараж в Банско Газстанция в Банско Вила в Банско Бензиностанция в Банско Ателие, Таван в Банско Автомивка в Банско

Други Банско

 • Начална цена
 • 130000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 0 кв.м.

 • Срок:
 • 22.12.2017 до 22.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-23

 • Адрес:
 • УЛ. "НИКОЛА ПОПФИЛИПОВ" № 2

 • ЧСИ:
 • Виолина Йорданова Тозева

 • Телефон:
 • 073 836295

 • Email:
 • violina_tozeva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.1423 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, две, три/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК с вписан адрес: гр. Банско, п.к. 2770, „Никола Попфилипов” № 2, целият с площ от 235 /двеста тридесет и пет/ квадратни метра, с номер по предходен план: 1423, квартал 31, парцел V /пети/, при съседи на имота: 02676.501.4475, 02676.501.1424, 02676.501.1441, 02676.501.1422, ведно с изградената в имота СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1423.1 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, две, три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с вписан адрес: гр. Банско, п.к. 2770, „Никола Попфилипов” № 2, със застроена площ от 71 /седемдесет и един/ квадратни метра, брой етажи 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда еднофамилна, които недвижими имоти съгласно акт за собственост представляват 1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от имот планоснимачен номер 1423 /хиляда четиристотин двадесет и трети/, с площ по графични данни 238 /двеста тридесет и осем/ кв.м„ който имот планоснимачен номер 1423 /хиляда четиристотин двадесет и трети/ заедно с имот планоснимачен номер 1422 /хиляда четиристотин двадесет и втори/ образуват Урегулиран поземлен имот V /пети/ в квартал 31 /тридесет и първи/ по плана на град Банско от 1990г., при съседи: за имот планоснимачен номер 1423 /хиляда четиристотин двадесет и трети/ по скица: УПИ II /втори/, УПИ VI /шести/, имот планоснимачен номер 1421 /хиляда четиристотин двадесет и първи/ и УПИ IV /четвърти/, всичките в квартал 31 /тридесет и първи/ по плана на град Банско и улица, заедно с построена в северозападната част на гореописания недвижим имот СГРАДА МАГАЗИН и ТАВАНСКИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ 70.80 /седемдесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м. и разгъната застроена площ от 274.00 /двеста седемдесет и четири/ кв. м., съгласно Разрешение за строеж № 29 от 10.03.2005г., изд. от главния архитект на Община Банско и скица с виза за строеж № 809/08.06.2004г., която сграда съгласно одобрен архитектурен план от: 15.12.2004г. от Главен архитект Банско се състои от: ИЗБЕН ЕТАЖ на кота 3.15 /минус три цяло и петнадесет стотни/ метра, със застроена площ от 115.34 /сто и петнадесет цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., включващ битова стая с площ от 78.61 /седемдесет и осем цяло и шестдесет и един/ кв.м.; склад гориво с площ от 5.65 /пет цяло шестдесет и пет стотни/ кв.м., склад с площ от 5.80 /пет цяло и осемдесет/ кв.м. и стълбище с площ 8.30 /осем цяло и тридесет стотни/ кв.м.: МАГАЗИН на кота 0.00 /нула цяло, нула, нула/ м. със застроена площ от 70.80 /седемдесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., включващ: магазин с площ от 40.48 /четиридесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., склад с площ от 6.70 /щест цяло и седемдесет стотни/ кв.м., предверие с площ от 1.05 /едно цяло и пет стотни/ кв.м., стълбище с площ от 8.30 /осем цяло и тридесет стотни/ кв.м., предверие WC с площ от 1.00 /един/ кв.м. и WC с площ от 1.55 /едно цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м: ТАВАНСКИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ на кота +3.34 /три цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м. със застроена площ от 87.85 /осемдесет и седем цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м., включващ дневна с площ от 18.30 /осемнадесет цяло и тридесет стотни/ кв.м., антре с площ от 1.56 /едно цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м., WC баня с площ от 4.45 /четири цяло и четиридесет и пет/ кв.м., кухня с площ от 7.68 /седем цяло и шестдесет и осем/ кв.м., антре с площ от 2.00 /два/ кв.м., WC баня с площ от 1.98 /едно цяло и деветдесет и осем стотни/ кв м., спалня с площ от 13.38 /тринадесет цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м., антре с площ от 0,90 /нула цяло и деветдесет стотни/ кв.м., WC баня с площ от 2.05 /две цяло и пет стотни/ кв.м., стълбище с площ от 8.30 /осем цяло и тридесет стотни/ кв.м., и пет балкона с обща площ от 14.06 /четиринадесет цяло и шест стотни/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 130 000,00 лв. / сто и тридесет хиляди лева /.Още Други за продажба в Банско

Други Банско- 15930.00лв.
Други Банско- 38340.00лв.
Други Банско- 19800.00лв.
Други Банско- 51210.00лв.
Други Банско- 130000.00лв.
0.025890111923218