Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в ЯМБОЛ Фабрика в ЯМБОЛ Търговски имот в ЯМБОЛ Тристаен апартамент в ЯМБОЛ Стая в ЯМБОЛ Склад в ЯМБОЛ Производствен имот в ЯМБОЛ Парцел в ЯМБОЛ Паркомясто в ЯМБОЛ Офис в ЯМБОЛ Многостаен апартамент в ЯМБОЛ Мезонет в ЯМБОЛ Магазин в ЯМБОЛ Къща в ЯМБОЛ Земеделски имот в ЯМБОЛ Земеделска земя в ЯМБОЛ Заведение в ЯМБОЛ Жилищна сграда в ЯМБОЛ Етаж от къща в ЯМБОЛ Едностаен апартамент в ЯМБОЛ Други в ЯМБОЛ Двустаен апартамент в ЯМБОЛ Гараж в ЯМБОЛ Газстанция в ЯМБОЛ Вила в ЯМБОЛ Бензиностанция в ЯМБОЛ Ателие, Таван в ЯМБОЛ Автомивка в ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

 • Начална цена
 • 995120.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 8698 кв.м.

 • Срок:
 • 29.12.2017 до 29.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-30

 • Адрес:
 • гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 29.12.2017г. до 29.01.2018г ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20178780400697 в сградата на РС-Ямбол, като на 30.01.2018г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно с разположените в имота: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.1, със застроена площ 988 кв.м., брой етажи: 3, Складова база, склад с идентификатор 87374.517.82.2, със застроена площ 50 кв.м., брой етажи: 1, ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.3, със застроена площ 20 кв.м., брой етажи: 1, ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.4, със застроена площ 126 кв.м., брой етажи: 4, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.5, със застроена площ 155 кв.м., брой етажи: 1, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.6, със застроена площ 80 кв.м., брой етажи: 1, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.7, със застроена площ 1161 кв.м., брой етажи: 1, Сграда за енергопроизводство с идентификатор 87374.517.82.8, със застроена площ 28 кв.м., брой етажи: 1, Постройка на допълващото застрояване с идентификатор 87374.517.82.9, със застроена площ 8 кв.м., брой етажи: 1, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.10, със застроена площ 87 кв.м., брой етажи: 1, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 2635 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.82, ведно с разположената в имота: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.83.1, със застроена площ 458 кв.м., брой етажи: 1, - Цената,от която ще започне проданта общо за двата поземлени имота и сградите в тях, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 995 120 лв. /деветстотин деветдесет и пет хиляди сто и двадесет лева/. Имотите са собственост на длъжника по делото „ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВ КОМБИНАТ” АД. За тях е учредена първа по ред договорна ипотека в полза на взикателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол 15.05.2007 г., подновена 28.03.2017 г., вписана възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол 16.08.2017 г., възбрана в полза на НАП, вписана в Сл Вп Ямбол на 13.12.2014 г. и втора по ред ипотека в полза на Ямболска популярна каса, вписана в Сл Вп Ямбол на 22.06.2016 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-29.01.2018г .-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол,20.12.2017г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Други за продажба в ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ- 61200.00лв.
Други ЯМБОЛ- 13410.00лв.
Други ЯМБОЛ- 26400.00лв.
Други ЯМБОЛ- 9000.00лв.
Други ЯМБОЛ- 53520.00лв.
0.039660930633545