Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в Стойките Фабрика в Стойките Търговски имот в Стойките Тристаен апартамент в Стойките Стая в Стойките Склад в Стойките Производствен имот в Стойките Парцел в Стойките Паркомясто в Стойките Офис в Стойките Многостаен апартамент в Стойките Мезонет в Стойките Магазин в Стойките Къща в Стойките Земеделски имот в Стойките Земеделска земя в Стойките Заведение в Стойките Жилищна сграда в Стойките Етаж от къща в Стойките Едностаен апартамент в Стойките Други в Стойките Двустаен апартамент в Стойките Гараж в Стойките Газстанция в Стойките Вила в Стойките Бензиностанция в Стойките Ателие, Таван в Стойките Автомивка в Стойките

Други Стойките

 • Начална цена
 • 16800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 32 кв.м.

 • Срок:
 • 01.01.2018 до 01.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-02

 • Адрес:
 • ФИТНЕС ЗАЛА, ВХ. Б, ЕТ. 0

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ФИТНЕС ЗАЛА, представляваща САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 32.42 кв.м. (тридесет и две цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра), с административен адрес: с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, находящ се във вх. Б, ет. 0 от ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1, със застроена площ от 531 кв.м. (петстотин тридесет и един квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 69345.100.272, с площ от 1730 кв.м. (хиляда седемстотин и тридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 30 м), за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-251, кв. 44 и Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-251, кв. 44 по регулационния план на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 69345.100.272.1.12, 69345.100.272.1.13, 69345.100.272.1.11, 69345.100.272.1.9, под обекта: няма, над обекта: 69345.100.272.1.23, 69345.100.272.1.22, 69345.100.272.1.19, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 69345.100.221, 69345.100.1957, 69345.100.271, 69345.100.218, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху поземления имот.Още Други за продажба в Стойките

Други Стойките- 10000.00лв.
Други Стойките- 8210.40лв.
Други Стойките- 16800.00лв.
Други Стойките- 10400.00лв.
Други Стойките- 7827.00лв.
0.11036109924316