Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в МАДАН Фабрика в МАДАН Търговски имот в МАДАН Тристаен апартамент в МАДАН Стая в МАДАН Склад в МАДАН Производствен имот в МАДАН Парцел в МАДАН Паркомясто в МАДАН Офис в МАДАН Многостаен апартамент в МАДАН Мезонет в МАДАН Магазин в МАДАН Къща в МАДАН Земеделски имот в МАДАН Земеделска земя в МАДАН Заведение в МАДАН Жилищна сграда в МАДАН Етаж от къща в МАДАН Едностаен апартамент в МАДАН Други в МАДАН Двустаен апартамент в МАДАН Гараж в МАДАН Газстанция в МАДАН Вила в МАДАН Бензиностанция в МАДАН Ателие, Таван в МАДАН Автомивка в МАДАН

Други МАДАН

 • Начална цена
 • 74678.40 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 212 кв.м.

 • Срок:
 • 23.12.2017 до 23.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-24

 • Адрес:
 • БИВШ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, КВ. КОНСКИ ДОЛ, УЛ. ТРАКИЯ № 33

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I-обществено обслужване, кв. 66 по плана на гр. Мадан, одобрен със Заповед № А-4/31.10.2005 г. на Кмета на Община Мадан, с площ, съгласно документа за собственост – Договор за покупко-продажба, вписан в Служба по вписванията – Мадан, като Акт № 215, том № 1, книга: Вписвания, дв.вх.рег. № 784 от 01.10.2007 г., в размер на 1538 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и осем квадратни метра), при граници и съседи на имота, съгласно регулационния план: от изток – УПИ III, кв. 66, от юг – улица, от запад – празно място, от север – река, който имот представлява реално обособена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.502.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9031 кв. м. (девет хиляди тридесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, находящ се в землището на гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, кв. Конски дол, ул. Тракия № 33, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 46045.502.348, 46045.502.740, 46045.502.565, 46045.502.414, ВЕДНО с разположения в поземления имот БИВШ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, представляващ СГРАДА с идентификатор 46045.502.415.2, със застроена площ от 212 кв.м. и с предназначение: сграда за образование.Още Други за продажба в МАДАН

Други МАДАН- 74678.40лв.
0.021417856216431