Двустаен апартамент в ВРАЦА за 55040.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВРАЦА > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ВРАЦА

Допълнителна информация

  Начална цена: 55040.00 лв.
  Окръжен съд: Враца
  Квадратура: 66 кв.м.
  Срок: 18.11.2018 до 18.12.2018
  Обявяване: 2018-12-19
  Адрес:
  ЧСИ: Георги Нацков Борисов
  Телефон: 092 - 620996
  Email: g_natskov@abv.bg

Всички имоти за ВРАЦА
Всички имоти на ЧСИ Георги Нацков Борисов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1018.300.1.2 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и осемнадесет точка триста точка едно точка две/ по ККР одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: ГР. Враца, ул. „Братя Савови“ № 5, ет. 2, ап. 2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, с идентификатор 12259.2018.300 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и осемнадесет точка триста /, с предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ 65.60кв. м /шестдесет и пет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, с прилежащи части: 5.6кв. м. /пет цяло и шест квадратни метра/ идеални части от общите части и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 12259.1018.300.1.1, 12259.1018.300.1.4, 12259.1018.300.1.3; Под обекта: 12259.1018.300.1.22, 12259.1018.300.1.23, 12259.1018.300.1.30, 12259.1018.300.1.31, 12259.1018.300.1.32, 12259.1018.300.1.33, 12259.1018.300.1.34; Над обекта: 12259.1018.300.1.6.