Двустаен апартамент в ПЕТРИЧ за 17171.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЕТРИЧ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ПЕТРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 17171.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 58 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: ж.к. "изток" №16, вх.Б, ет.6, ап.18
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ПЕТРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1031.4.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, ж.к. „Изток“, п.к.2850, №16, бл.16, вх.Б, ет.6, ап.18, самостоятелния обект се намира в сграда 4, разположена в поземлен имот с изентификатор 56126.602.1031, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 57 ,78 кв.м., прилежащи части: 2,4696% идеални части на сградата и правото на строеж, избено помещение №18, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.1031.4.17; под обекта: 56126.602.1031.4.15; над обекта: 56126.602.1031.4.21. Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №18, в бл.16, вх.Б, на VІ етаж, находящ се в ж.к.“Изток“, гр. Петрич, състоящ се от две стаи и кухня с 57,78 кв.м. застроена площ, при съседи: от изток – двор; от запад – двор и апартамент №17 на Величка Димитрова Кантарджиева, от север – жилищен блок №15, от юг – ст.кл. и ап.17 на Величка Димитрова Кантарджева, горе – апартамент №21 на Васко Борисов Костов и отдолу – апартамент №15 на Христо Николов Калугеров, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18, при съседи: от изток – мазе №19 на Димитър Любенов Маринопоски; от запад – мазе №17 на Величка Димитрова Кантарджиева; от север – коридор; от юг – мазе №2, вх.А на Надежда Георгиева Гогова; отгоре – ап.№1 на Иван Сотиров Шимов, заедно с 2,4696% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Начална цена 17 171лв./седемнадесет хиляди сто седемдесет и един лева./