Двустаен апартамент в ПОМОРИЕ за 97187.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПОМОРИЕ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ПОМОРИЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 97187.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 72 кв.м.
  Срок: 12.11.2018 до 12.12.2018
  Обявяване: 2018-12-13
  Адрес:
  ЧСИ: Илко Пенчев Бакалов
  Телефон: 056 830530
  Email: ilko_bak@abv.bg

Всички имоти за ПОМОРИЕ
Всички имоти на ЧСИ Илко Пенчев Бакалов

2. АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), находящ се в сграда „В”, етаж 3 (трети), със застроена площ от 71.99 (седемдесет и едно цяло и деветдесет и девет стотни) кв.м., ведно с 11.75 (единадесет цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, състоящ се от: една спалня, баня с WC, дневна, кухненски бокс, дрешник, антре и тераса, при граници за апартамента: на изток коридор, на запад външен зид, на север апартамент В3 9, на юг стълбище и асансьори, отдолу апарта мент В2 8, отгоре апартамент В4 6, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, представляващ УПИ I 3019 в кв. 221 по плана на гр. Поморие, целият с площ от 45 056 кв.м., при съседи: от изток УПИ III 3019, от североизток УПИ III 3019, от северозапад УПИ III 3019, УПИ IV 3019 и улица, от юг УПИ II общински, с адрес на поземления имот гр. Поморие, ул.„Княз Борис I” №219; Началната цена на подробно описания недвижим имот е 97 187 / деветдесет и седем хиляди сто осемдесет и седем/ лв.