Двустаен апартамент в САНДАНСКИ за 55000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САНДАНСКИ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в САНДАНСКИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 55000.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 69 кв.м.
  Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
  Обявяване: 2018-11-23
  Адрес: ул. „Синаница” 25, бл.6, Вх. В, ет.2
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за САНДАНСКИ
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.301.2920.8.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/11.11.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Сандански, Синаница 25, бл.6, Вх. В, ет.2, самостоятелния обект се намира в сграда 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2920, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 69.00 кв.м. /шестдесет и девет квадратни метра/, прилежащи части: съотв. Ид. ч. от общите части и правото на строеж, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65334.301.2920.8.6, под обекта: 65334.301.2920.8.5, над обекта: 65334.301.2920.8.12, а по нотариален акт за дарение представлява: ЮЖЕН АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 69.30 /шестдесет и девет цяло и тридесет стотни/ кв.м., състоящ се от кухня, дневна, спалня, коридор и сервизни помещения, при граници и съседи на апартамента: северен апартамент, стълбищна площадка и двор, обособен като самостоятелно жилище на втори жилищен етаж, от жилищната сграда – блок 6 /шест/, вход „В”, в кв. 173 /сто седемдесет и три/ по плана на гр. Сандански, при граници и съседи на имота: улица и комплексно жилищно строителство, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Конструкцията на сградата, в която се намира имотът е монолитна стоманобетонова носеща конструкция и тухлени стени. Покривът е скатен с керемиди. Сградата е построена през 1985 г. От вън е с мазилка. Стълбищната клетка е на мозайка, стените са на мазилка, а парапета е метален. Апартамента се намира на втори етаж и се състои от кухненски бокс с трапезария и дневна, спалня, тераса и санитарен възел. Подовата настилка е дюшеме и гранитогрес, стените са на шпакловка и латекс, санитарният възел е на луксозен фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ – златен дъб, а вратите са МДФ. Обекта на оценка се намира в квартал с изградена инженерна инфраструктура, включваща водопровод, канализация, улична мрежа, телефонизация, транспортна достъпност. Адресъте: гр. Сандански на, ул. „Синаница” 25, бл.6, Вх. В, до която улица се стига, като се минава през циганската махала. В близост до обекта се намира супермаркет "Пени маркет", ж.к. Зора и др. Приблизителни координати: 41.557732, 23.282601 ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.