Двустаен апартамент в Бяла за 23328.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бяла > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в Бяла

Допълнителна информация

  Начална цена: 23328.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 101 кв.м.
  Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
  Обявяване: 2018-12-06
  Адрес: гр. Бяла, "Лагерите", жилищна сграда №4
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Бяла
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ №3 (три), представляващ самостоятелен обект с идентификатор №07598.305.408.4.3 (нула седем хиляди петстотин деветдесет и осем, точка, триста и пет, точка, четиристотин и осем, точка, четири, точка, три) в сграда №4 (четири) изградена на етап груб строеж "АПАРТХОТЕЛ", находящ се в гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна, "Лагерите", на първи (сутеренен) етаж, със застроена площ на апартамент 101.21 (сто и едно цяло и двадесет и една стотна) кв.м. състоящ се от дневна с кухня и трапезария, баня с тоалетна и веранда, при граници по представена схема на същия етаж - самостоятелни обекти № 07598.305.408.4.2 и № 07598.305.408.4.4, под обекта - няма, над обекта - няма, ведно с 3.4522% (три цяло четири хиляди петстотин двадесет и две десетохилядни процента) равняващи се на 23.61 (двадесет и три цяло и шестдесет и една стотни) кв.м. от общите части на сградата, както и 3.4522% (три цяло четири хиляди петстотин двадесет и две десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж върху дворното място, представляващо поземлен имот с идентификатор № 07598.305.408 (нула седем хиляди петстотин деветдесет и осем, точка, триста и пет, точка, четиристотин и осем).