Двустаен апартамент в Бяла за 16228.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бяла > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в Бяла

Допълнителна информация

  Начална цена: 16228.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 63 кв.м.
  Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
  Обявяване: 2018-12-06
  Адрес: гр. Бяла, Чайка бл.А
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Бяла
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ №24 /двадесет и четири/, находящ се в гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна, в местността "Ишима/Краня", с адрес "Чайка", бл.А, на четвърти жилищен етаж, с идентификатор 07598.65.171.1.24 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, седем, едно, точка, едно, точка, две, четири/, с площ по документ за собственост от 63.35 /шестдесет и три цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., а по скица 63.00 /шестдесет и три/ кв.м., състоящ се от: дневен тракт, спалня, баня - тоалет и тераса, при граници: стълбище, коридор, апартамент 23 /двадесет и три/ и двор, както и припадащите се 2,5861 % /две цяло пет хиляди осемстотин шестдесет и една десетохилядни процента/, равняващи се на 9,47 /девет цяло четиридесет и седем стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж от жилищната сграда с идентификатор 07598.65.171.1 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, седем, едно, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 07598.65.171 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, седем, едно/, цялото с площ от 1916 /хиляда деветстотин и шестнадесет/ кв.м., при граници поземлен имот № 07598.65.138 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, три, осем/, поземлен имот № 07598.65.139 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, три, девет/, поземлен имот № 07598.65.146 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, четири, шест/, поземлен имот № 07598.65.149 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, четири, девет/, поземлен имот № 07598.65.74 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, седем, четири/