Двустаен апартамент в ЛОВЕЧ за 30600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 30600.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 75 кв.м.
  Срок: 10.07.2018 до 10.08.2018
  Обявяване: 2018-08-13
  Адрес: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Младост“, жилищен блок 322, вх. Е, ет. 2, ап. 4
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ с идентификатор № 43952.511.52.3.4 /четири три девет пет две точка пет едно едно точка пет две точка три точка четири/, находящ се в гр. Ловеч, жилищен комплекс „Младост“, жилищен блок 322 /триста двадесет и две/, вх. Е, втори етаж, предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 75,44 /седемдесет и пет цяло четиридесет и четири/ квадратни метра, състоящ се от дневна, спалня, столова с бокс, килер, баня, коридор, тераси, при граници по договорза продажба на недвижим имот: на изток – апартамент от секция „Ж“, на запад – апартамент № 5 /пет/, на север – поземлен имот, на юг – поземлен имот, отгоре – апартамент № 7 /седем/, отдолу – апартамент № 1 /едно/, а по Схема № 215/14.01.2008 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч: на същия етаж: имот № 43952.511.52.2.4,, имот № 43952.511.52.3.5, под обекта: имот № 43952.511.52.3.1, над обекта: имот № 43952.511.52.3.7, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с полезна площ 3,46 /три цяло четиридесет и шест/ квадратни метра/, при граници: избени помещения от секция „Ж“, коридор, избено помещение № 5 /пет/, избено помещение № 3 /три/, заедно с припадащите се 1.71033 % идеални части от общите части на сградата с № 43952.511.52.3 и правото на строеж върху поземлен имот № 43952.511.52, съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2017 г. на АГКК.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20178790401360

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]