Двустаен апартамент в ЯМБОЛ Други Безмер Къща РУСЕ Парцел Гранитово Парцел Гранитово Парцел Гранитово Парцел Гранитово Двустаен апартамент РУСЕ Парцел Гранитово Други Суходол Гараж СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Земеделска земя Мало Конаре Други Павелско Търговски имот КОЗЛОДУЙ Тристаен апартамент ВАРНА Двустаен апартамент ВАРНА Къща Гложене Други СМОЛЯН Други СМОЛЯН Многостаен апартамент ЦАРЕВО Хотел в ЯМБОЛ Фабрика в ЯМБОЛ Търговски имот в ЯМБОЛ Тристаен апартамент в ЯМБОЛ Стая в ЯМБОЛ Склад в ЯМБОЛ Производствен имот в ЯМБОЛ Парцел в ЯМБОЛ Паркомясто в ЯМБОЛ Офис в ЯМБОЛ Многостаен апартамент в ЯМБОЛ Мезонет в ЯМБОЛ Магазин в ЯМБОЛ Къща в ЯМБОЛ Земеделски имот в ЯМБОЛ Земеделска земя в ЯМБОЛ Заведение в ЯМБОЛ Жилищна сграда в ЯМБОЛ Етаж от къща в ЯМБОЛ Едностаен апартамент в ЯМБОЛ Други в ЯМБОЛ Двустаен апартамент в ЯМБОЛ Гараж в ЯМБОЛ Газстанция в ЯМБОЛ Вила в ЯМБОЛ Бензиностанция в ЯМБОЛ Ателие, Таван в ЯМБОЛ Автомивка в ЯМБОЛ

Двустаен апартамент ЯМБОЛ


Получавай безплатно най-новите обяви за ЯМБОЛ на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 25704.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 60 кв.м.

 • Срок:
 • 28.05.2018 до 28.06.2018

 • Обявяване:
 • 2018-06-29

 • Адрес:
 • ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 87374.521.15.1.88, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Г. Бенковски” 11, вх. Д, ет.1, ап. № 88, площ от 60.48 кв.м.,

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 ГПК от 28.05.2018г.-до 28.06.2018г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №20168780401156, в сградата на РС-Ямбол, като на 29.06.2018г в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „БАНКА ДСК” ЕАД , а именно: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 87374.521.15.1.88, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Г. Бенковски” 11, вх. Д, ет.1, ап. № 88, площ от 60.48 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №2 с площ 3.41 кв.м., както и с 0.454% идеални части от общите части на сграда №1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 87374.521.15, при граници и съседи на апартамента: на етажа: 87374.521.15.1.87; 87374.521.15.1.89; под обекта-няма; над обекта-87374.521.15.1.91- Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 25 704 лв. /двадесет и пет хиляди седемстотин и четири лева / Имотът е собственост на Иван Димитров Трънков, за него е учредена първа по ред ипотека, вписана в СЛ Вп Ямбол на 25.06.2009 г. в полза на Банка ДСК ЕАД и вписана възбрана в полза на същият взискател от 16.08.2017 г., както и вписана възбрана в полза на Юробанк и ЕФ ДЖИ България АД от 06.07.2011 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-28.06.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете Гр.Ямбол, 20.04.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Двустаен апартамент за продажба в ЯМБОЛ

Двустаен апартамент ЯМБОЛ- 37536.00лв.
Двустаен апартамент ЯМБОЛ- 23280.00лв.
Двустаен апартамент ЯМБОЛ- 5256.00лв.
Двустаен апартамент ЯМБОЛ- 40880.00лв.
Двустаен апартамент ЯМБОЛ- 17680.00лв.
0.42018604278564