Тристаен апартамент РУСЕ Къща Ценово Заведение РУСЕ Парцел РУСЕ Къща Бъзовец Гараж РУСЕ Парцел Батишница Гараж РУСЕ Други ВАРНА Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 80000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 41 кв.м.

 • Срок:
 • 16.04.2018 до 16.05.2018

 • Обявяване:
 • 2018-05-17

 • Адрес:
 • гр.София, ж.к."Младост 3", блок 327, вход № 3, ет.4

 • ЧСИ:
 • Милен Бъзински

 • Телефон:
 • 02 439 76 20, 02 9 888 037

 • Email:
 • atanasov_p@milenbazinski.com


Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

АПАРТАМЕНТ № 82 /осемдесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4089.65.3.82 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, девет, точка, шест, пет, точка, три, точка, осем, две/, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение, с предназначение „Жилище, апартамент”, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда с № 15-365500-10.10.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, с адрес на имота град София, Столична община, район Младост, жилищен комплекс „Младост 3” /три/, блок № 327/ триста двадесет и седем/, вход № 3 /три/, етаж № 4 /четири/, апартамент № 82 /осемдесет и две/,самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.65 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, девет, точка, шест, пет /, със застроена площ на апартамента от 41,31 /четиридесет и едно цяло и тридесет и една стотни/ квадратни метра, при граници съгласно документ за собственост: от изток – апартамент № 81 /осемдесет и едно/ Петкови, от запад- апартамент № 33/тридесет и три/ Зарев, от север – стълбище и апартамент № 82 /осемдесет и две/ и от юг – външна стена, и при граници съгласно схема на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4089.65.3.83 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, девет, точка, шест, пет, точка, три, точка, осем, три/ и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4089.65.3.81 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, девет, точка, шест, пет, точка, три, точка, осем, едно/ , под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.4089.65.3.78 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, девет, точка, шест, пет, точка, три, точка, седем, осем/, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4089.65.3.86 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, девет, точка, шест, пет, точка, три, точка, осем, шест/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ от 3.60 /три цяло и шестдесет стотни/ кв. м., при граници съгласно документ за собственост: от изток – коридор, от запад - мазе № 13/ тринадесет/ Жекова, от север – мазе №19 /деветнадесет/ и от юг – външна стена, заедно с 1.202 % /едно цяло двеста и две хилядни върху сто/ ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, заедно с всички подобрения и приращения в имота.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Полена Главинкова, тел. 0894 746 405,
email: [email protected]Още Двустаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ- 87840.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 86080.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 82960.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 84880.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 79040.00лв.
0.0097010135650635