Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 48523.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 67 кв.м.

 • Срок:
 • 27.01.2018 до 27.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-28

 • Адрес:
 • ул. Мусала № 20

 • ЧСИ:
 • Драгомира Димитрова Митрова

 • Телефон:
 • 032 - 269000

 • Email:
 • dragomira_mitrova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Драгомира Димитрова Митрова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.518.1259.1.10 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно две пет девет точка едно точка едно нула), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-2290/07.03.2014г. На НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ, с административен адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к.4000, ул. „Мусала“ №20 (двадесет), ет.1 (първи), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.518.1259, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем кв.м.), ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, при граници и съседи: на същия етаж: 56784.518.1259.1.9; под обекта: няма, над обекта: 56784.518.1259.1.1, стар идентификатор: 56784.518.1259.1.5; 56784.518.1259.1.6, ВЕДНО с ¼ ид.ч. (една четвърт идеална част) от поземления имот, в който се намира обекта, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.518.1259 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно две пет девет), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, п.к.4000, ул. „Мусала“ №20 (двадесет), целият с площ от 284 кв.м. (двеста осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3084, кв. 239, парцел: ХІ-3084, при съседи: 56784.518.1356; 56784.518.1364; 56784.518.1258; 56784.518.1260; 56784.518.1534Още Двустаен апартамент за продажба в ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ- 54150.00лв.
Двустаен апартамент ПЛОВДИВ- 43840.00лв.
Двустаен апартамент ПЛОВДИВ- 79830.00лв.
Двустаен апартамент ПЛОВДИВ- 853.34лв.
Двустаен апартамент ПЛОВДИВ- 67680.00лв.
0.010483026504517