Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в Банско Фабрика в Банско Търговски имот в Банско Тристаен апартамент в Банско Стая в Банско Склад в Банско Производствен имот в Банско Парцел в Банско Паркомясто в Банско Офис в Банско Многостаен апартамент в Банско Мезонет в Банско Магазин в Банско Къща в Банско Земеделски имот в Банско Земеделска земя в Банско Заведение в Банско Жилищна сграда в Банско Етаж от къща в Банско Едностаен апартамент в Банско Други в Банско Двустаен апартамент в Банско Гараж в Банско Газстанция в Банско Вила в Банско Бензиностанция в Банско Ателие, Таван в Банско Автомивка в Банско

Двустаен апартамент Банско

 • Начална цена
 • 53280.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 60 кв.м.

 • Срок:
 • 23.01.2018 до 23.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-26

 • Адрес:
 • ул. „Кръстьо Асенов” 14, комплекс „Снежна Легенда”

 • ЧСИ:
 • Георги Цеклеов

 • Телефон:
 • 0747 – 80809; 0 888 - 975 144

 • Email:
 • georgitsekleov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан са: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3822.1.26 (нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин двадесет и две, точка, едно, точка, двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Кръсьо Асенов” 14, ет.2, ап.211, самостоятелния обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3822, площ на поземления имот 2301 кв. м. (две хиляди триста и един квадратни метра), стар номер 3822/3207, 3465 и 2991, квартал 242, парцел VIII (осми), IX (девети), X (десети), XI (единадесети), II (втори), съседи на имота: 02676.501.4544, 02676.501.3821, 02676.501.3817 и 02676.501.4536, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 60.13 кв. м. (шестдесет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: съответните идеални общи части на сградата и съответното право на строеж, ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3822.1.25, 02676.501.3822.1.16, под обекта: 02676.501.3822.1.61, 02676.501.3822.1.60 над обекта: 02676.501.3822.1.38, който по документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ №211 (двеста и единадесет) на втори жилищен етаж в жилищен комплекс „Снежна легенда” – жилищна сграда, цялата със застроена площ от 511 кв. м. (петстотин и единадесет квадратни метра) и разгъната застроена площ 1 724 кв. м. (хиляда седемстотин двадесет и четири квадратни метра), които апартамент е с обща застроена площ от 68.61 кв. м. (шестдесет и осем квадратни метра и шестдесет и един квадратни дециметра), състоящ се от дневна-трапезария с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: апартамент №210 (двеста и десет), апартамент №201 (двеста и едно), стълбище и коридор, и външна стена – двор с включени 14.54 кв. м. (четиринадесет квадратни метра и петдесет и четири квадратни дециметра) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху 1439 кв. м. (хиляда четиристотин тридесет и девет квадратни метра) от мястото, върху което е изградена. 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3822.1.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменеие в КККР, адрес на имота: гр.Банско, п.к.2770, „Кръстьо Асенов” №14, ет.3, ап.308. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №02676.501.3822, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР с адрес на поземления имот: гр.Банско, п.к.2770, „Кръсьо Асенов” №16-14, площ 2301 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3822/3207,3465 и 2991/квартал: 242, парцел: VIII, IX,X,XI,II, съседи:02676.501.4544, 02676.501.3821, 02676.501.3820, 02676.501.3819, 02676.501.3817, 02676.501.4536, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 54,78кв.м./петдесет и четири цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 14,73 кв.м. ид.ч.асти от общите части ниво: 1 /първо/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3822.1.36, 02676.501.3822.1.34, под обекта: 02676.501.3822.1.23, над обекта: 02676.501.3822.1.45, а по документ – Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот – Акт №87, том 27, дело № 5721/2006г., № от дв. вх. рег.6332/14.11.2006г., издаден от СВ гр.Разлог, представлява: апартамент №211 /двеста и единадесети/, на втори жилищен етаж на изградения в „груб строеж” жилищен комплекс „Снежна легенда” – жилищна сграда цялата със застроена площ от 511 кв.м. /петстотин и единадесет квадратни метра/ и разгъната застроена площ 1724 кв.м. /хиляда сдемстотин двадесет и четири квадратни метра/, който апартамент е с обща застроена площ от 68,61кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра и шестдесет и един квадратни дециметра/, състоящ се от дневна трапезария с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: апартамент №210 /двеста и десет/, апартамент №201 /двеста и едно/, стълбище и коридор и външна стена – двор, с включени 14,54 кв.м. /четиринадесет квадратни метра и петдесет и четири квадратни дециметра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху 1439 кв.м. /хиляда четиристотин тридесет и девет квадратни метра/ от мястото върху което е изградена, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII – 2991 В КВАРТАЛ 242 по плана на гр.Банско, целият с площ от 1439 кв.м. /хиляда четиристотин тридесет и девет квадратни метра/, при граници: УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, улица и от две страни общинско място. Сградата, в която се намират имотите е на три етажа, като на всеки етаж са разположени самостоятелни апартаменти с различна конфигурация. Изградена е по системата на монолитното строителство и е въведен в експлоатация през 2008 г., когато е и завършена. Сградата е изградена монолитно, със стоманобетонна носеща конструкция и оградни и преградни стени от тухлена зидария. Покривната конструкция е дървена, покрита с керемиди. Външно сградата е в типичен бански стил, при което са използвани като облицовка каменни плочи, мазилка и дърво с топлоизолация под тях. Стълбищната клетка е с граногрес по стъпала и гипскартон по стени и тавани.Подовата настилка в апартамента е ламиниран паркет, а стените са на шпакловка. Дограмата е ПВЦ – Златен дъб. Вътрешните врати са ламинирани. Санитарния възел е с фаянс и теракот. Имотите се намират на улица Кръстьо Асенов” №14 в апартаментен комплекс „Снежна легенда” - Банско, в близост до хотелски комплекси "Гинес", "Кемпински" и др. Пътищата, към обекта на оценка са асфалтирани. Приблизителни координати: 41.836099, 23.477796. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.Още Двустаен апартамент за продажба в Банско

Двустаен апартамент Банско- 29664.00лв.
Двустаен апартамент Банско- 9616.00лв.
Двустаен апартамент Банско- 58827.33лв.
Двустаен апартамент Банско- 23220.00лв.
Двустаен апартамент Банско- 35293.44лв.
0.0096640586853027