Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 45022.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 66 кв.м.

 • Срок:
 • 06.02.2018 до 06.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-07

 • Адрес:
 • КВ. ДРУЖБА, БЛ. 13, ВХ. Б, ЕТ. 10, АП. 59

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.560.14.2.59 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка четиринадесет точка две точка петдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по Кадастъра, с адрес: гр. Сливен, кв."Дружба", бл. 13 /тринадесет/, вх.Б, ет.10 /десет/, ап.59 /петдесет и девет/, попадащ в сграда с идентификатор № 67338.560.14.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка четиринадесет точка две/, построена в поземлен имот с идентификатор № 67338.560.14 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка четиринадесет/, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, с площ по документ – 66,54 кв.м /шестдесет и шест цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, състоящ се от стая, хол, кухня и сервизни помещения, при съседи по кадастрална схема: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори: №№ 67338.560.14.2.58, 67338.560.14.2.60, 67338.560.14.2.57, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.560.14.2.53 и над обекта – няма, неразделна част от самостоятелния обект са: Избено помещение № 59 /петдесет и девет/ с полезна площ 2,42 кв.м. /две цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – маза № 26, север – разделителен зид с вх. А и юг – коридор, както и 1,8874 % /едно цяло и осем хиляди осемстотин седемдесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.560.14 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка четиринадесет/.Още Двустаен апартамент за продажба в СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН- 45022.50лв.
Двустаен апартамент СЛИВЕН- 32400.00лв.
Двустаен апартамент СЛИВЕН- 54945.00лв.
Двустаен апартамент СЛИВЕН- 53040.00лв.
Двустаен апартамент СЛИВЕН- 40000.00лв.
0.018023014068604