Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 32400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 70 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • бул. Братя Миладинови бл. 26, ет. 1, ап. 4

 • ЧСИ:
 • Павел Иванов Георгиев

 • Телефон:
 • 044 633049

 • Email:
 • pako70@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.549.96.1.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка деветдесет и шест точка едно точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, попадащ в сграда № 1 /едно/, разполежена в поземлен имот № 67338.549.96 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка деветдесет и шест/, адрес: гр. Сливен, бул. Братя Миладинови бл. 26, ет. 1, ап. 4, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/ едно/, със застроена площ 70,10 /седемдесет цяло и десет стотни/ кв.м., състоящ се от стая, дневна, кухня, баня, тоалетна, килер, дрешник и антре, при съседи: на същия етаж: самостоятелен обект № 67338.549.96.1.3, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект № 67338.549.96.1.7 и самостоятелен обект № 67338.549.96.1.8, ведно с принадлежащите към жилището Избено помещение № 8 /осем/, с полезна площ 23,80 /двадесет и три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., при граници: изток – избено помещение на Йорданка Йорданова Гедикян, запад – избено помещение на Борис и Елена Въндеви, север – коридор , юг – външен зид и Таванско помещение № 5 /пет/, със застроена площ 6,90 /шест цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при гравици: изток – външен зид, запад – таванско помещение на Йорданка Йорданова Гедикян, север – коридор и таванско помещение на Стефан и Виша Матееви, юг – тераса, ведно с припадащите се към апартамента 8,00 % /осем процента/ идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена, представляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.549.96, равняващо се на 75/1831 /седемдесет и пет върху хиляда осемстотин тридесет и една/ идеални части.Още Двустаен апартамент за продажба в СЛИВЕН

Двустаен апартамент СЛИВЕН- 45022.50лв.
Двустаен апартамент СЛИВЕН- 32400.00лв.
Двустаен апартамент СЛИВЕН- 54945.00лв.
Двустаен апартамент СЛИВЕН- 53040.00лв.
Двустаен апартамент СЛИВЕН- 40000.00лв.
0.32908511161804