Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 28800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 0 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • бул. "Априлов" № 21, ет. 1, ап. 1

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.515.240 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Априлов” №21 (двадесет и едно), с площ 464 (четиристотин шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 (десет) м., номер по предходен план 5105 (пет хиляди сто и пет), квартал 176 (сто седемдесет и шест), парцел 5 (пет), съседи: 14218.515.239 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и девет), 14218.515.235 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и пет), 14218.515.232 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и две), 14218.515.241 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста четиридесет и едно), 14218.515.243 (четиринадесет хиляди двеста иосемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста четиридесет и три), ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.515.240.1.1 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Априлов” №21 (двадесет и едно), ет.1 (едно), ап.1 (едно), самостоятелният обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот 14218.515.240 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.515.240.1.2 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка две), под обекта: 14218.515.240.1.4 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка четири), над обекта: 14218.515.240.1.3 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка три). НАЧАЛНА ЦЕНА: 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) леваОще Двустаен апартамент за продажба в ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО- 28800.00лв.
Двустаен апартамент ГАБРОВО- 30740.00лв.
Двустаен апартамент ГАБРОВО- 33345.00лв.
Двустаен апартамент ГАБРОВО- 40000.00лв.
Двустаен апартамент ГАБРОВО- 30000.00лв.
0.16341185569763