Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в Кошарица Фабрика в Кошарица Търговски имот в Кошарица Тристаен апартамент в Кошарица Стая в Кошарица Склад в Кошарица Производствен имот в Кошарица Парцел в Кошарица Паркомясто в Кошарица Офис в Кошарица Многостаен апартамент в Кошарица Мезонет в Кошарица Магазин в Кошарица Къща в Кошарица Земеделски имот в Кошарица Земеделска земя в Кошарица Заведение в Кошарица Жилищна сграда в Кошарица Етаж от къща в Кошарица Едностаен апартамент в Кошарица Други в Кошарица Двустаен апартамент в Кошарица Гараж в Кошарица Газстанция в Кошарица Вила в Кошарица Бензиностанция в Кошарица Ателие, Таван в Кошарица Автомивка в Кошарица

Двустаен апартамент Кошарица

 • Начална цена
 • 28350.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Бургас

 • Квадратура
 • 50 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Ивелина Божилова

 • Телефон:
 • 056 – 820080; 0 889 - 441 017

 • Email:
 • ivonka1973@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.4 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, четири/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.0, ап.4, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 50.00 кв.м. /петдесет квадратни метра/, прилежащи части: 7.91 кв.м. от общите части на сградата и 6.80 кв.м. тераса, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.3 и 39164.15.106.2.5, под обекта: няма, над обекта: 39164.15.106.2.10, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.5 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, пет/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.0, ап.5, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 50.00 кв.м. /петдесет квадратни метра/, прилежащи части: 7.96 кв.м. от общите части на сградата и 6.80 кв.м. тераса, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.4 и 39164.15.106.2.6, под обекта: няма, над обекта: 39164.15.106.2.11, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.6 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, шест/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.0, ап.6, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 76.00 кв.м. /седевдесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 11.72 кв.м. от общите части на сградата и 6.50 кв.м. тераса, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.5, под обекта: няма, над обекта: 39164.15.106.2.12, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.7 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, седем/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.1, ап.7, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 81.00 кв.м. /осемдесет и един квадратни метра/, прилежащи части: 13.75 кв.м. от общите части на сградата, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.8, под обекта: 39164.15.106.2.1, над обекта: 39164.15.106.2.13, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.8 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, осем/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.1, ап.8, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 66.00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 11.47 кв.м. от общите части на сградата, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.7 и 39164.15.106.2.9, под обекта: 39164.15.106.2.2, над обекта: 39164.15.106.2.14, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.9 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, девет/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.1, ап.9, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 56.00 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 9.82 кв.м. от общите части на сградата, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.8 и 39164.15.106.2.10, под обекта: 39164.15.106.2.3, над обекта: 39164.15.106.2.15, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.13 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.2, ап.13, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 64.00 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, прилежащи части: 9.56 кв.м. от общите части на сградата, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.14, под обекта: 39164.15.106.2.7, над обекта: няма, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.14 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.2, ап.14, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 64.00 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, прилежащи части: 9.79 кв.м. от общите части на сградата, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.13 и 39164.15.106.2.15, под обекта: 39164.15.106.2.8, над обекта: няма, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.16 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.2, ап.16, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 58.00 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, прилежащи части: 10.13 кв.м. от общите части на сградата, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.15 и 39164.15.106.2.17, под обекта: 39164.15.106.2.10, над обекта: 39164.15.106.2.19, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39164.15.106.2.18 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, сто и шест, точка, две, точка, осемнадесет/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-1077/20.07.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с адрес: с. Кошарица, п.к. 8224, НЕАVЕN HILLS, бл.Б, ет.2, ап.18, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 91.00 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра/, прилежащи части: 15.41 кв.м. от общите части на сградата, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.106.2.17, под обекта: 39164.15.106.2.12, над обекта: 39164.15.106.2.21, който самостоятелен обект попада в сграда №2 с идентификатор № 39164.15.106.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.106 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област БургасОще Двустаен апартамент за продажба в Кошарица

Двустаен апартамент Кошарица- 28350.00лв.
Двустаен апартамент Кошарица- 20000.00лв.
Двустаен апартамент Кошарица- 25360.00лв.
Двустаен апартамент Кошарица- 21937.50лв.
Двустаен апартамент Кошарица- 20520.00лв.
0.10406804084778