Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 96640.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 61 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • ж.к. Връбница 1, бл. 607, вх. В, ет. 2, ап. 60

 • ЧСИ:
 • Неделчо Митев

 • Телефон:
 • 0700 20 841

 • Email:
 • n.mitev@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Неделчо Митев

АПАРТАМЕНТ № 60 /шестдесет/, находящ се в гр. София, Столична община, район Връбница, ж.к. Връбница - 2 /две/, в сградата на блок № 607 /шестстотин и седем/, във вход „В“, на II /втори/ етаж, със застроена площ от 61.28 /шестдесет и едно цяло и двадесет и осем стотни/ квадратни метра, състоящ се от: стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, двор, апартамент № 32 /тридесет и две/, двор и апартамент № 61 /шестдесет и едно/, който апартамент съгласно схема № 9434/14.02.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. София представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.2815.2808.6.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин и петнадесет, точка, две хиляди осемстотин и осем, точка, шест, точка, четири/, в гр. София, община Столична, област София /столица/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г., без издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, район Връбница, ж.к. Връбниа -2, бл. 607, вх. В, ет. 2, ап. 60, като самостоятелният обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.2808 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин и петнадесет, точка, две хиляди осемстотин и осем/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.2815.2808.6.5, под обекта: 68134.2815.2808.6.1, над обекта: 68134.2815.2808.6.7, заедно с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 26 /двадесет и шест/, при съседи: коридор, двор, мазе № 27 /двадесет и седем/ на апартамент № 75 /седемдесет и пет/, както и 1.351 % /едно цяло и триста петдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, общинска земя – терен на комплекса,Още Двустаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ- 78000.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 40500.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 66840.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 64000.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 75000.00лв.
0.13000392913818