Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 43875.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 99 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • ж.к. Ботунец-2, бл. 7, вх. А, ет. 3

 • ЧСИ:
 • Неделчо Митев

 • Телефон:
 • 0700 20 841

 • Email:
 • n.mitev@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Неделчо Митев

АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в гр. София, СО, район Кремиковци, ж.к. Ботунец - 2 /две/, на 3 /трети/ етаж, в жилищната сграда - блок № 7 /седем/, вход А, състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 99.09 /деветдесет и девет цяло и девет стотини/ кв.м. , при съседи: изток - фасада, запад - фасада и стълбище, север - апартамент № 7 /седем/, юг - апартамент № 9 /девет/, а съгласно схема №15-157122/22.05.2014г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.8360.1049.1.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди триста и шестдесет, точка, хиляда четиридесет и девет, точка, едно, точка, осем/; гр. София, общ. Столична, област София /столица/; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010г. на изпълнителния директор на АГКК; без издадена заповед за изменение в КККР; адрес на имота: гр. София, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец“ 2, бл. 7, вх. А, ет. 3, ап. 8; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1049 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди триста и шестдесет, точка, хиляда четиридесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта : 1; посочена в документа площ: 99.09 квадратни метра, съседни самостоятели обекти в сградата: на същия етаж - 68134.8360.1049.1.9, под обекта - 68134.8360.1049.1.4, над обекта – 68134.8360.1049.1.12, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/, с полезна площ от 3.88 /три цяло и осемдесет и осем стотини/ кв.м., при съседи: изток мазе № 10 /десет/, запад - коридор, север - мазе № 7 /седем/, юг - мазе № 9 /девет/, заедно с 5.830% /пет цяло осемстотин и тридесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото - държавна земя.Още Двустаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ- 78000.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 40500.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 66840.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 64000.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 75000.00лв.
0.015246868133545