Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Хотел в РАЗГРАД Фабрика в РАЗГРАД Търговски имот в РАЗГРАД Тристаен апартамент в РАЗГРАД Стая в РАЗГРАД Склад в РАЗГРАД Производствен имот в РАЗГРАД Парцел в РАЗГРАД Паркомясто в РАЗГРАД Офис в РАЗГРАД Многостаен апартамент в РАЗГРАД Мезонет в РАЗГРАД Магазин в РАЗГРАД Къща в РАЗГРАД Земеделски имот в РАЗГРАД Земеделска земя в РАЗГРАД Заведение в РАЗГРАД Жилищна сграда в РАЗГРАД Етаж от къща в РАЗГРАД Едностаен апартамент в РАЗГРАД Други в РАЗГРАД Двустаен апартамент в РАЗГРАД Гараж в РАЗГРАД Газстанция в РАЗГРАД Вила в РАЗГРАД Бензиностанция в РАЗГРАД Ателие, Таван в РАЗГРАД Автомивка в РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

 • Начална цена
 • 21600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 56 кв.м.

 • Срок:
 • 15.02.2018 до 15.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-16

 • Адрес:
 • гр.Разград, п.к.7200, ж.к.Орел, бл.22 /двадесет и две/, вх.А, ет.5 /пет/, ап.14

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.504.137.25.14 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто тридесет и седем, точка, двадесет и пет, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Разград, п.к.7200, ж.к.Орел, бл.22 /двадесет и две/, вх.А, ет.5 /пет/, ап.14 /четиринадесет/, като самостоятелния обект се намира в сграда 25 /двадесет и пет/, построена в поземлен имот с идентификатор № 61710.504.137 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с посочена в документа площ: 56.02 кв.м. /петдесет и шест цяло и две стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61710.504.137.25.13, 61710.504.137.25.15, под обекта 61710.504.137.25.11 и над обекта: 61710.504.137.25.17. ведно с прилежаща изба № 14/четиринадесет/, ведно с 5.53% /пет цяло и петдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена; начална цена: 21600.00 лв.Още Двустаен апартамент за продажба в РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД- 49275.00лв.
Двустаен апартамент РАЗГРАД- 11400.00лв.
Двустаен апартамент РАЗГРАД- 21600.00лв.
Двустаен апартамент РАЗГРАД- 31200.00лв.
Двустаен апартамент РАЗГРАД- 48960.00лв.
0.10132598876953