Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Пампорово Фабрика в Пампорово Търговски имот в Пампорово Тристаен апартамент в Пампорово Стая в Пампорово Склад в Пампорово Производствен имот в Пампорово Парцел в Пампорово Паркомясто в Пампорово Офис в Пампорово Многостаен апартамент в Пампорово Мезонет в Пампорово Магазин в Пампорово Къща в Пампорово Земеделски имот в Пампорово Земеделска земя в Пампорово Заведение в Пампорово Жилищна сграда в Пампорово Етаж от къща в Пампорово Едностаен апартамент в Пампорово Други в Пампорово Двустаен апартамент в Пампорово Гараж в Пампорово Газстанция в Пампорово Вила в Пампорово Бензиностанция в Пампорово Ателие, Таван в Пампорово Автомивка в Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово

 • Начална цена
 • 14231.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 55 кв.м.

 • Срок:
 • 20.01.2018 до 20.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-21

 • Адрес:
 • ОМЦ "Никола Чичовски"

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80371.244.150.1.11 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, четири, точка, едно, пет, нула, точка, едно, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: обл. Смолян, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово, ет.2, ап. 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 55.12 кв.м. (петдесет и пет цяло и дванадесет стотни квадртани метра), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при граници и съседи: на същия етаж - имоти с идентификатори 80371.244.150.1.12, под обекта: 80371.244.150.1.6, над обекта - 80371.244.150.1.14, който самостоятелен обект е разположен на втория етаж в сграда с идентификатор 80371.244.150.1, със застроена площ от 571 кв.м. (петстотин седемдесет и един квадртани метра), с предназначение: апартаментен хотел, построена в поземлен имот с идентификатор 80371.244.150, с площ от 1094 (хиляда и деветдесет и четири) квадратни метра по документи за собственост, а съгласно скица № 15-426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян - с площ от 1109 кв.м. (хиляда сто и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за който имот е отреден Урегулиран поземлен имот II - 150 - Оздравителен медицински център "Никола Чичовски" (втори, за имот сто и петдесети), в кв. 16 (шестнадесети) по ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни сметки, при граници: от две страни улици, УПИ - Озеленяване, улица, УПИ - База за семеен отдих и гора в земеделска територия, а съгласно скица № 426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян при съседи: имоти с идентификатори 80371.218.9, 80371.173.1, 80371.218.6, 80371.244.277 и 80371.244.149.Още Двустаен апартамент за продажба в Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово- 13520.00лв.
Двустаен апартамент Пампорово- 13520.00лв.
Двустаен апартамент Пампорово- 14231.00лв.
Двустаен апартамент Пампорово- 14231.00лв.
Двустаен апартамент Пампорово- 80050.00лв.
0.11457395553589