Парцел СТАРА ЗАГОРА Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Хотел в НОВА ЗАГОРА Фабрика в НОВА ЗАГОРА Търговски имот в НОВА ЗАГОРА Тристаен апартамент в НОВА ЗАГОРА Стая в НОВА ЗАГОРА Склад в НОВА ЗАГОРА Производствен имот в НОВА ЗАГОРА Парцел в НОВА ЗАГОРА Паркомясто в НОВА ЗАГОРА Офис в НОВА ЗАГОРА Многостаен апартамент в НОВА ЗАГОРА Мезонет в НОВА ЗАГОРА Магазин в НОВА ЗАГОРА Къща в НОВА ЗАГОРА Земеделски имот в НОВА ЗАГОРА Земеделска земя в НОВА ЗАГОРА Заведение в НОВА ЗАГОРА Жилищна сграда в НОВА ЗАГОРА Етаж от къща в НОВА ЗАГОРА Едностаен апартамент в НОВА ЗАГОРА Други в НОВА ЗАГОРА Двустаен апартамент в НОВА ЗАГОРА Гараж в НОВА ЗАГОРА Газстанция в НОВА ЗАГОРА Вила в НОВА ЗАГОРА Бензиностанция в НОВА ЗАГОРА Ателие, Таван в НОВА ЗАГОРА Автомивка в НОВА ЗАГОРА

Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 42525.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 57 кв.м.

 • Срок:
 • 07.02.2018 до 07.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-08

 • Адрес:
 • УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, № 66

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 51809.501.1942.1.15 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка хиляда деветстотин четиридесет и две точка едно точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед РД-18-56/ 31.08.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-20-573/ 29.12.2010г на Началник на СГКК – Сливен, с адрес на имота: гр.Нова Загора, п.к. 8900, улица "Св.Св. Кирил и Методий" № 66 /шестдесет и шест/, етаж 3 /три/, апартамент 15 /петнадесет/, находящ се в гр. Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен, в сграда № 1 /едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51809.501.1942 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка хиляда деветстотин четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с площ по документи: 56,64 кв.м. /петдесет и шест цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, с прилежащи части: изба № 15 /петнадесет/ с площ от 3,05 кв.м. /три цяло и пет стотни квадратни метра/, 3,079 % /три цяло и седемдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,97 кв.м. /осем цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/, при следните съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 51809.501.1942.1.14; под обекта – 51809.501.1942.1.10; над обекта – 51809.501.1942.1.20; със стар идентификатор съгласно одобрените архитектурни проекти: Апартамент № 15 /петнадесет/, находящ се на трети жилищен етаж в "Жилищна сграда с ветеринарна амбулатория и ветеринарна аптека и магазини", притежаваща Удостоверение № АГ-12-020/15.11.2010г., за въвеждане в експлоатация, издадено от Община Нова Загора, състояща се от партер, три жилищни етажа, терасовиден и тавански етаж, построена върху УПИ II-1942 /второ римско за имот с планоснимачен номер хиляда деветстотин четиридесет и две/, в квартал 66 /шестдесет и шест/ "В" по плана на гр. Нова Загора, ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 66, със застроена площ на апартамента от 56,64 кв.м. /петдесет и шест цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна, кухня, спалня, баня – тоалетна, антре и две тераси, при граници на апартамента: изток – външен зид, запад – външен зид, север – калкан, юг – асансьор, стълбищна клетка и апартамент № 14, ведно с принадлежащото избено помещение № 15 /петнадесет/ с полезна площ от 3,05 кв.м. /три цяло и пет стотни квадратни метра/ при граници на избеното помещение: изток – мазе № 16, запад – външен зид; север – външен зид; юг – коридор; както и принадлежащите към този обект 3,079 % /три цяло и седемдесет и девет хилядни процента/, равняващи се на 8,97 кв.м. /осем цяло и деветдесет и седем стони квадратни метра/ идеална част от общите части на сградата и 3,079 % /три цяло и седемдесет и девет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, както и 14/401 кв.м. /четиринадесет квадратни метра върху четиристотин и един квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51809.501.1942 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка хиляда деветстотин четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед РД-18-56/31.08.2010г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-20-573/29.12.2010г. на Началник на СГКК – Сливен, с адрес на имота: гр. Нова Загора, п.к. 8900, улица "Св.Св. Кирил и Методий" № 66 /шестдесет и шест/, с площ по кадастрална скица: 401 кв.м. /четиристотин и един квадратни метра/, при граници на имота съгласно кадастралната скица: 51809.501.1940, 51809.501.5195, 51809.501.5481, 51809.501.1941, със стар идентификатор УПИ II-1942 /второ римско за имот с планоснимачен номер хиляда деветстотин четиридесет и две/ в квартал 66 /шестдесет и шест/ "В" по плана на гр. Нова Загора, ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 66.Още Двустаен апартамент за продажба в НОВА ЗАГОРА

Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА- 42525.00лв.
Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА- 47250.00лв.
Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА- 15300.00лв.
Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА- 19125.00лв.
Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА- 20400.00лв.
0.20750498771667