Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 105300.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 67 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • гр. София, ж.к. Красна поляна, бл. 329, вх. 2, ет. 2, ап. 41

 • ЧСИ:
 • Уляна Колева Димоларова

 • Телефон:
 • 02 - 9516069

 • Email:
 • kantora@hhd.bg


Всички имоти на ЧСИ Уляна Колева Димоларова

АПАРТАМЕНТ № 41 /четиридесет и едно/, находящ се в гр. София, ж.к. „Красна поляна“, в жилищна сграда – блок № 329 /триста двадесет и девет/, /стар блок № 29а /двадесет и девет, буква „а“/, вход 2 /две/, стар вход Б, на ІІ /втори/ етаж, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 67,43 /шестдесет и седем цяло четиридесет и три стотни/ квадратни метра, при съседи: стълбище, държ. апартамет № 42 /четиридесет и две/, ул. „Добротич“, ул. „Пчиня“, заедно с прилежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЯ № 9 /девет/, при съседи: коридор, Василка Никева Величкова, абонатна станция и с 1,394 % /едно цяло триста деветдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, представляващ съгласно кадастрална схема № 15-99506 от 08.03.2017 г., самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.1107.287.12.41, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50 от 02.11.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издаден заповед за изменение в КККР, с адрес град София, ощина Столична, обл. София /столица/, район Красна поляна, ж.к. „Красна поляна“, бл. 329а, вх. Б, ет. 2, ап. 41, самостоятелния обект се намира в сграда № 12, разположена в поземлен имот с идентификато № 68134.1107.287, предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 67.43 /шестдесет и седем цяло четиридесет и три стотни/ квадратни метра, с прилежащи части: избено помещение № 9 /девет/ и 1,394 % /едно цяло триста деветдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, ниво“ 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1107.287.12.8, 68134.1107.287.12.42, под обекта: 68134.1107.287.12.37 и над обекта: 68134.1107.287.12.45.Още Двустаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ- 150400.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 140000.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 156520.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 78000.00лв.
Двустаен апартамент СОФИЯ- 40500.00лв.
0.012172937393188