Гараж в Хаджидимитрово за 4100.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Хаджидимитрово > Гараж

Гараж в Хаджидимитрово

Допълнителна информация

  Начална цена: 4100.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 60 кв.м.
  Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
  Обявяване: 2019-01-09
  Адрес: ул."Първи май" №20
  ЧСИ: Атанаска Константинова Пътникова
  Телефон: 0431 - 87448
  Email: akp_low@abv.bg

Всички имоти за Хаджидимитрово
Всички имоти на ЧСИ Атанаска Константинова Пътникова

1/6 /една шеста/ идеална част от дворно място с площ от 1567 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-452 в квартал 42 по плана на с. Хаджи Димитрово, приет със заповед №12 от 1987 г. ,с площ на урегулирания имот от 1700 кв.м. при граници на мястото: улица, УПИ Х-451, УПИ ХVІІІ-443, УПИ ХVІІ-453, УПИ ХVІ-454, УПИ ХІІ-456, ЗАЕДНО и реално с находящия се в мястото масивен ГАРАЖ от 60 кв.м. по замерване, построен в югозападната половина на урегулирания имот, ведно с правото н а строеж върху парцела. Част от гаража - 22 кв.м. е преустроен и се ползва за ЛЯТНА КУХНЯ. Жилищната част е с алуминиева дограма, дървена обшивка на тавана, под - теракот и ламинат. Има санитарен възел. Административен адрес - с. Хаджи Димитрово, ул.”Първи май” №20.