Гараж в КЪРДЖАЛИ за 15680.64 лв.

Имоти > Имоти от чси КЪРДЖАЛИ > Гараж

Гараж в КЪРДЖАЛИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 15680.64 лв.
  Окръжен съд: Кърджали
  Квадратура: 17 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес: кв.Възрожденци,ул.“Никола Иванов“ №20
  ЧСИ: Росен Сираков
  Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
  Email: rsirakov@gmail.com

Всички имоти за КЪРДЖАЛИ
Всички имоти на ЧСИ Росен Сираков

VІ имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.111.382.1.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г./18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-16/27.1.2010г. / 27.01.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК-КЪРДЖАЛИ. Адрес на имота: гр.Кърджали, п.к. 6600, кв.”Възрожденци”, ул.”Никола Иванов” №20, ет.-1, гараж №5. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположе на в поземлен имот с идентификатор 40909.111.382. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ: 17,10 кв.м. Прилежащи части: 23.91 кв.м. идеални части от подземния паркинг; 0,53% идеални части от общите части на сградата. Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.382.1.34, 40909.111.382.1.36. Под обекта: няма. Над обекта: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 15 680,64 /ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ ЛВ. И ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.