Гараж в БЛАГОЕВГРАД за 13440.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БЛАГОЕВГРАД > Гараж

Гараж в БЛАГОЕВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 13440.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 15 кв.м.
  Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
  Обявяване: 2018-07-20
  Адрес: улица „Славянска” № 12
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за БЛАГОЕВГРАД
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан са: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 04279.601.215.1.9 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет, точка, едно точка, девет/, с предназначение жилище - апартамент, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.601.215.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет, точка, едно/, построена върху поземлен имот с ид ентификационен № 04279.601.215 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет/, находящ се в гр.Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД 18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, вписан с административен адрес: ул. "Славянска", етаж 4-четвърти /втори жилищен/, апартамент 8 /12/ (осем/дванадесет), с площ от 77,28 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи на апартамента по схема № 13046/01.10.2007г., издадена от АК-Благоевград: - на същия етаж- № 04279.601.215.1.8, 04279.601.215.1.6, ведно с МАЗЕ № 18 /осемнадесет/, с площ 2,30 кв.м. / две цяло и тридесет стотни/ квадратни метра, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект е идентичен по документ за собственост на АПАРТАМЕНТ, находящ се в западната част на втори жилищен етаж, ведно с прилежащото МАЗЕ, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, която жилищна сграда е изградена в УПИ XIII /тринадесети/, с пл.№ 8216 /осем хиляди двеста и шестнадесет/, кв. 14 /четиринадесети/ по плана за IV/четвърти/ микрорайон, при граници (съседи): от две страни път и имот с пл.№ 8215. 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 04279.601.215.1.30 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет, точка, едно, точка, тридесет/, с предназначение гараж в сграда, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.601.215.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет, точка, едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.601.215 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет/, находящ се в гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД 18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, вписан с административен адрес: ул. "Славянска", етаж 0 /нула/, с площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, при съседи на гаража по схема № 12396/18.09.2007г., издадена от АК-Благоевград: - на същия етаж- № 04279.601.215.1.25, 04279.601.215.1.29, 04279.601.215.1.31, над обекта - № 04279.601.215.1.20, който обект е идентичен по документ за собственост на ГАРАЖ, с площ 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, ведно със съответните идеални части на масивната жилища сграда и от правото на строеж върху мястото, която жилищна сграда е изградена в УПИ XIII /тринадесети/, с пл.№ 8216 /осем хиляди двеста и шестнадесет/, кв. 14 /четиринадесети/ по плана за IV/четвърти/ микрорайон, при граници (съседи): от две страни път и имот с пл.№ 8215. Сградата, в която се намират имотите е монолитна шестетажна жилищна сграда със стоманобетонова носеща конструкция. Сградата се състои от сутерен с мазета и гаражи, две нива с магазини, три жилищни етажа и тавански етаж. Покрив - стоманобетонов, "счупена плоча" с покритие от битумни керемиди. Фасади - изолация и минерална мазилка, PVC дограма. Общи части- мозайка, шпакловка, метални и дървени стълбищни парапети. Обектите са с изградени инсталации – електрическа, ВиК. СОС с идентификационен № 04279.601.215.1.9, с административен адрес: ул. "Славянска", етаж 4-четвърти /втори жилищен/, апартамент 8 /12/ (осем/дванадесет), с площ от 77,28 кв.м., ведно с МАЗЕ № 18 с площ 2,30 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Апартамента се състои кухненски бокс с дневна, две спални, три тераси, коридор и санитарен възел. Довършителни работи - настилки: ламиниран паркет и теракота, само по терасите - циментова замазка. Стени и тавани- шпакловка, латекс (боя), Санитарния възел - фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ - бяла, вътрешните врати - фурнировани, а входната - метална. Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 04279.601.215.1.30. Представлява гараж, находящ се в сутеренното ниво на сградата. За него се подхожда откъм улица Славянска, но поради голямата денивелация рампата е много стръмна. В подземното ниво са обособени и други гаражни клетки, които обаче са затворени с врати, докато оценявания гараж е без врата. Самия гараж е с циментова замазка по пода и мазилка по стени. Имотите се намират в гр. Благоевград, на улица “Славянска", в близост до МБАЛ "Пулс", РТЦ Благоевград, І корпус на ЮЗУ Неофит Рилски и др. До обекта има места за паркиране. Кварталът е с добре изградена инфраструктура. Приблизителни координати от http://maps.google.com/: 42.020831, 23.082358 ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛЧИНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благоевград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.