Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Гараж СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 3600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 19 кв.м.

 • Срок:
 • 20.01.2018 до 20.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-21

 • Адрес:
 • кв. Комлука ет. 1, гараж № 12

 • ЧСИ:
 • Павел Иванов Георгиев

 • Телефон:
 • 044 633049

 • Email:
 • pako70@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67338.508.13.1.12 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осем точка тринадесет точка едно точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.508.13 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осем точка тринадесет/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Комлука“, ет.1, гараж № 12, със застроена площ по документ за собственост 19.09 кв.м. /деветнадесет цяло и девет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж: самостоятелен обект № 67338.508.13.1.13, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с 5.08 % /пет цяло и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя. По документ за собственост – нотариален акт № 180, том I, дело 486/1997г., издаден от РС – Сливен имотът представлява ГАРАЖНА КЛЕТКА № 9 /девет/, намираща се в „ЖСК „Х.Димитър - 2“, с пл. № 2459, в кв. 126 по плана на гр. Сливен, състояща се от едно помещение със застроена площ 19.09кв.м. /деветнадесет цяло и девет стотни квадратни метра/.Още Гараж за продажба в СЛИВЕН

Гараж СЛИВЕН- 3600.00лв.
Гараж СЛИВЕН- 9600.00лв.
Гараж СЛИВЕН- 3577.50лв.
Гараж СЛИВЕН- 3240.00лв.
Гараж СЛИВЕН- 3712.50лв.
5.5207779407501