Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Хотел в Банско Фабрика в Банско Търговски имот в Банско Тристаен апартамент в Банско Стая в Банско Склад в Банско Производствен имот в Банско Парцел в Банско Паркомясто в Банско Офис в Банско Многостаен апартамент в Банско Мезонет в Банско Магазин в Банско Къща в Банско Земеделски имот в Банско Земеделска земя в Банско Заведение в Банско Жилищна сграда в Банско Етаж от къща в Банско Едностаен апартамент в Банско Други в Банско Двустаен апартамент в Банско Гараж в Банско Газстанция в Банско Вила в Банско Бензиностанция в Банско Ателие, Таван в Банско Автомивка в Банско

Гараж Банско

 • Начална цена
 • 13439.79 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 0 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • М. "СТРАГИТЕ", ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, РЕСТОРАНТ, СПОРТНА БАЗА "СТРАГИТЕ"

 • ЧСИ:
 • Виолина Йорданова Тозева

 • Телефон:
 • 073 836295

 • Email:
 • violina_tozeva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.156.57.5.33 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, пет, точка, тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 81/10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Банско /2770/, м. "СТРАГИТЕ", ет. 0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 5, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.156.57 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива 1 /едно/, с площ 21.82 кв.м. /двадесет и едно цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, прилежащи части: 2.86 кв.м. /две цяло и осемдесет и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 02676.156.57.5.37 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, пет, точка, тридесет и седем/, 02676.156.57.5.34 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, пет, точка, тридесет и четири/, под обекта няма, над обекта: 02676.156.57.5.3 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, пет, точка, три/, 02676.156.57.5.1 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, пет, точка, едно/ стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява ГАРАЖ № 54 /петдесет и четири/, находящ се на кота 2.60м. /минус два метра и шестдесет сантиметра/, със застроена площ от 24.68 кв.м. /двадесет и четири цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, ведно с 2.86 /две цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., от общите части на сградата и от правото на строеж от УПИ, при съседи: стълби, машинно и гараж № 55 находящ се в комплекс „Жилищни сгради, ресторант, спортна база” /Страгите/, гр. Банско, изградени в УПИ № 156057 /сто и петдесет и шест хиляди и петдесет и седем/, в местността „Страгите”, землището на град Банско, община Банско, с обща площ на поземления имот от 13 963 кв.м. /тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и три квадратни метра/, при съседи: имот № 156020, имот № 156043, имот № 156075, имот № 156016, имот № 156075, имот № 000666, имот № 156056, имот № 000666, имот № 156012, имот № 156011, имот № 156010, имот № 156008, имот № 156002, имот № 000619, имот № 000621 и имот № 156003, изградени съгласно одобрен от главния архитект на Община Банско архитектурен проект и разрешение за строеж № 199/08.08.2005г. на Гл. Архитект на община Банско. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 13 439,79 лв. / тринадесет хиляди четиристотин тридесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки /.Още Гараж за продажба в Банско

Гараж Банско- 13439.79лв.
Гараж Банско- 2000.00лв.
Гараж Банско- 2000.00лв.
Гараж Банско- 2000.00лв.
Гараж Банско- 2000.00лв.
0.38853192329407