Гараж СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Гараж ВАРНА Мезонет ВАРНА Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Аспарухово Етаж от къща Ново Делчево Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Александрово Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Аспарухово Земеделска земя Баново Земеделска земя Аспарухово Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 6318.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 20 кв.м.

 • Срок:
 • 26.02.2018 до 26.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-27

 • Адрес:
 • кв. „Три Чучура-Юг” № 108 етаж -2, гараж 9

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.506.5663.1.29 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и шест точка пет хиляди шестстотин шестдесет и три точка едно точка двадесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/ 07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-24-238/ 03.06.2011 г. на началника на СГКК – Стара Загора, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к.6000, кв. „Три Чучура-Юг” № 108 (сто и осем), етаж -1 (минус едно), ателие 2 (две) и се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.506.5663 и е с предназначение: ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена площ от 16,60 кв.м. (шестнадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68850.506.5663.1.30, Под обекта: 68850.506.5663.1.24, Над обекта: 68850.506.5663.1.7, а съгласно документ за собственост представлява АТЕЛИЕ №2 (две), намиращо се на (на кота - 3,41) (минус три цяло и четиридесет и една стотни) по архитектурен проект, с площ от 19,60 кв.м. (деветнадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), от които 16,60 кв.м. (шестнадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра) застроена площ и 3,00 кв.м (три цяло и нула стотни квадратни метра) общи части, както и 0,888 % (нула цяло и осемстотин осемдесет и осем хилядни процента) от ПРАВОТО НА СТРОЕЖ върху дворното място, състоящо се от: една стая и баня-тоалетна, при граници на ателието: апартамент № 3, стълбище, дворно място.Още Гараж за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА- 13230.99лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6227.28лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
0.031569957733154