Парцел Виница Магазин Кранево Парцел Виница Парцел Виница Къща ВИДИН Парцел Виница Парцел Ресилово Магазин Кранево Магазин ПЛОВДИВ Офис СОФИЯ Мезонет ВАРНА Магазин Кранево Тристаен апартамент ДУПНИЦА Хотел ПЛОВДИВ Двустаен апартамент ВАРНА Къща Панчарево Къща ГАБРОВО Тристаен апартамент ВАРНА Търговски имот Кранево Жилищна сграда Левуново Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 6227.28 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 16 кв.м.

 • Срок:
 • 26.02.2018 до 26.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-27

 • Адрес:
 • ул. „Ген. Столетов” № 1 ет. -1 гараж 4

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5368.1.21 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и четири точка пет хиляди триста шестдесет и осем точка едно точка двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к.6000, ул. „Ген. Столетов” № 1 (едно), ет. -1 (минус едно), гараж 4 (четири) и се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 68850.504.5368, 68850.504.6501 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 68850.504.5368 и е с предназначение: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 16,23 кв.м (шестнадесет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68850.504.5368.1.22, 68850.504.5368.1.20, Под обекта: няма, Над обекта: 68850.504.5368.1.3, а съгласно документ за собственост представлява Гаражна клетка (паркомясто) Г 4 (буква Г четири арабско), представляващо част от подземния паркинг за пет гаражни клетки (паркоместа), намиращ се в северната част на сградата, с достъп от улица „Зюмбюля Талимова”, който гараж е с площ от 20,16 кв.м. (двадесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра), от която застроена площ от 16,23 кв.м (шестнадесет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра) и 3,93 кв.м. (три цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра) общи части, както и 1,938 % (едно цяло и деветстотин тридесет и осем хилядни процента) от ПРАВОТО НА СТРОЕЖ върху дворното място, при граници на гаража: от север - УПИ ХVII - 5369, от изток-паркомясто Г5, от юг-площадка на подземен паркинг, от запад-паркомясто Г3.Още Гараж за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА- 13230.99лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6227.28лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
0.46068501472473