Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 6318.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 18 кв.м.

 • Срок:
 • 26.02.2018 до 26.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-27

 • Адрес:
 • ул. "Генерал Столетов" № 1, ет. -1, гараж 1

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5368.1.18 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и четири точка пет хиляди триста шестдесет и осем точка едно точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/ 19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к.6000 ул. „Ген. Столетов” № 1 (едно), ет. -1 (минус едно), гараж 1 (едно) и се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 68850.504.5368, 68850.504.6501 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 68850.504.5368 и е с предназначение: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 18,16 кв.м (осемнадесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра) при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68850.504.5368.1.19, Под обекта: няма, Над обекта: 68850.504.5368.1.23, а съгласно документ за собственост представлява Гаражна клетка (паркомясто) Г 1 (буква Г едно арабско), представляващо част от подземния паркинг за пет гаражни клетки (паркоместа), намиращ се в северната част на сградата, с достъп от улица „Зюмбюля Талимова”, който гараж е с площ от 22,56 кв.м. (двадесет и две цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра), от която застроена площ от 18,16 кв.м (осемнадесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра) и 4,40 кв.м. (четири цяло и четиридесет стотни квадратни метра) общи части, както и 2,168 % (две цяло и сто шестдесет и осем хилядни процента) от ПРАВОТО НА СТРОЕЖ върху дворното място, при граници на гаража: от север-УПИ ХVII -5369, от изток-паркомясто Г2, от юг-площадка на подземния паркинг, от запад-дворно място и ул.”Зюмбюля Талимова”.Още Гараж за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6227.28лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
Гараж СТАРА ЗАГОРА- 6318.00лв.
0.012856006622314