Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 5720.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 29 кв.м.

 • Срок:
 • 13.01.2018 до 13.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-14

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Никола Петров Видев

 • Телефон:
 • 032 - 265566

 • Email:
 • n.videv@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Никола Петров Видев

1/4 /една четвърт/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1129.1.39 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто двадесет и девет, точка, едно, точка, тридесет и девет/, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Брезовска” № 6-8 /шест – осем/, етаж 1 /едно/, гараж 5 /пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56784.506.1129 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто двадесет и девет/ и 56784.506.9586 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, девет хиляди петстотин осемдесет и шест/ и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 56784.506.1129 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто двадесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект – гараж, брой нива на обекта – едно, с площ по документ – 28.60 кв.м. /двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м./ и прилежащи части – 0.918% /нула цяло деветстотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата:Ниво 1: на същия етаж – 56784.506.1129.1.30, 56784.506.1129.1.32, 56784.506.1129.1.35, 56784.506.1129.1.36, 56784.506.1129.1.29, под обекта – няма, над обекта - 56784.506.1129.1.5, 56784.506.1129.1.4, с начална цена в размер на 5 720.00 /пет хиляди седемстотин и двадесет/ лева.Още Гараж за продажба в ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ- 9120.00лв.
Гараж ПЛОВДИВ- 11400.00лв.
Гараж ПЛОВДИВ- 10260.00лв.
Гараж ПЛОВДИВ- 5720.00лв.
Гараж ПЛОВДИВ- 17452.80лв.
0.1850860118866