Газстанция в СОФИЯ за 439200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Газстанция

Газстанция в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 439200.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 1089 кв.м.
  Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
  Обявяване: 2016-03-25
  Адрес:
  ЧСИ: Миладин Петров Миладинов
  Телефон: 02 - 9862342
  Email: miladinov_miladin@yahoo.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Миладин Петров Миладинов

Върху 62.23% /шестдесет и две цяло и двадесет и три стотни процента/ от цената на придобиване се начислява ДДС, от които: 58.17 % /петдесет и осем цяло и седемнадесет стотни процента - представляващи незастроената част от парцела и ...