Газстанция в ЧЕПЕЛАРЕ за 37560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЧЕПЕЛАРЕ > Газстанция

Газстанция в ЧЕПЕЛАРЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 37560.00 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 228 кв.м.
  Срок: 14.12.2015 до 14.01.2016
  Обявяване: 2016-01-15
  Адрес:
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за ЧЕПЕЛАРЕ
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80371.242.2017 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно измен ...