Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в АСЕНОВГРАД Фабрика в АСЕНОВГРАД Търговски имот в АСЕНОВГРАД Тристаен апартамент в АСЕНОВГРАД Стая в АСЕНОВГРАД Склад в АСЕНОВГРАД Производствен имот в АСЕНОВГРАД Парцел в АСЕНОВГРАД Паркомясто в АСЕНОВГРАД Офис в АСЕНОВГРАД Многостаен апартамент в АСЕНОВГРАД Мезонет в АСЕНОВГРАД Магазин в АСЕНОВГРАД Къща в АСЕНОВГРАД Земеделски имот в АСЕНОВГРАД Земеделска земя в АСЕНОВГРАД Заведение в АСЕНОВГРАД Жилищна сграда в АСЕНОВГРАД Етаж от къща в АСЕНОВГРАД Едностаен апартамент в АСЕНОВГРАД Други в АСЕНОВГРАД Двустаен апартамент в АСЕНОВГРАД Гараж в АСЕНОВГРАД Газстанция в АСЕНОВГРАД Вила в АСЕНОВГРАД Бензиностанция в АСЕНОВГРАД Ателие, Таван в АСЕНОВГРАД Автомивка в АСЕНОВГРАД

Газстанция АСЕНОВГРАД

 • Начална цена
 • 45000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 2109 кв.м.

 • Срок:
 • 14.07.2015 до 14.08.2015

 • Обявяване:
 • 2015-08-17

 • Адрес:
 • ПЗ Север, бул. България

 • ЧСИ:
 • Петко Илиев

 • Телефон:
 • 032 – 632224; 032-622347

 • Email:
 • petkoiliev007@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №00702.505.240 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, нула, пет, точка, две, четири, нула), със стар идентификатор № 00702.505.100 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, нула, пет, точка, едно, нула, нула), номер на имота по предходен план: №394 (триста деветдесет и четвърти), квартал 7 (седми) по плана на ПЗ Север, парцел: II-505.240 (втори, тире, пет, нула, пет, точка, две, четири, нула), за газстанция, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №300-5-52/ 08.07.2004г. на ИД на АГКК, с административен адрес: гр. Асеновград, ПЗ Север, бул. България, целият с площ съгласно кадастрална карта от 2109 кв.м. (две хиляди сто и девет квадратни метра), трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници на имота съгласно кадастрална карта: поземлени имоти с идентификатори №00702.505.168, №00702.505.162, №00702.505.239, №00702.508.94, ведно с 1/6 (една шеста) идеална част от построената в поземления имот сграда с идентификатор № 00702.505.240.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, нула, пет, точка, две, четири, нула, точка, едно), със стар идентификатор № 00702.505.100.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, нула, пет, точка, едно, нула, нула, точка, едно), с площ на сградата от 213 кв.м. (двеста и тринадесет квадратни метра), брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – сграда за търговия, ведно с 1/6 (една шеста) идеална част от всички подобрения и приращения в ПИ с идентификатор №00702.505.240.Още Газстанция за продажба в АСЕНОВГРАД

Газстанция АСЕНОВГРАД- 45000.00лв.
0.097708940505981