Вила в ТЕТЕВЕН за 21974.40 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЕТЕВЕН > Вила

Вила в ТЕТЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 21974.40 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 160 кв.м.
  Срок: 04.11.2018 до 04.12.2018
  Обявяване: 2018-12-05
  Адрес: гр. Тетевен, местност "ГОРНО ДЯДОВО ВУЛОВО"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТЕТЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ЛИВАДА/ С ПЛОЩ ОТ 1,462 /ЕДИН ДЕКАР ЧЕТИРИСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ДВА КВ. М./ ДКА, ОСМА КАТЕГОРИЯ, НАХОДЯЩ СЕ В МЕСТНОСТТА „ГОРНО ДЯДОВО ВУЛОВО“ И СЪСТАВЛЯВАЩ ИМОТ № 006198 /ШЕСТ ХИЛЯДИ СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСЕМ/ ПО КАРТАТА НА ЗЕМЛИЩЕТО, при граници и съседи: имот № 000017 – полски път, имот № 071058 – залесена територия на МЗГ – Държавно лесничейство, имот № 006195 на наследници на Марко Неев Марков, имот № 006196 на наследници на Върбан Христов Върбанов, ВЕДНО СЪС ЗА СТРОЕНА В ТОЗИ ИМОТ ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 160 /СТО И ШЕСТДЕСЕТ/ КВ.М.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 105/14.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]